ga naar de inhoud

Onze vakbond

Nautilus International is een onafhankelijke, invloedrijke, internationale vakbond en professionele organisatie die haar leden kwalitatief hoogstaande en kosteneffectieve diensten aanbiedt en zich inzet voor het welzijn van zeevarenden en andere maritieme professionals die hulp behoeven.

Wie we zijn

Nautilus International is een vakbond en professionele organisatie die opkomt voor de belangen van ruim 20.000 maritieme professionals in het VK, Nederland en Zwitserland.

Wat we doen

De dagelijkse activiteiten van Nautilus zijn zeer divers en wij leveren alle mogelijke inspanningen om de arbeidsomstandigheden van onze leden te verbeteren.

Waar we werken

Nautilus International heeft leden in alle sectoren van het transport over water wereldwijd, van olietankers op de grote vaart tot riviercruiseschepen. Sommige leden vervoeren vracht, anderen vervoeren passagiers.

Strategisch plan

Dit is het strategisch plan van Nautilus International voor 2023-2027.

Statuten

De Statuten van Nautilus International vormen het wettelijke raamwerk dat het functioneren van de vakbond bepaalt.

Bepalingen

De Bepalingen van Nautilus International zijn een verdere uitbreiding op de Statuten van de vakbond en gelden naast de Statuten.

Beleid

Nautilus International streeft ernaar een transparante en goed geleide organisatie te zijn, waarin het beleid en de regels zeer toegankelijk zijn voor onze leden.

Wederzijds respect en sociale netwerken

Nautilus International keurt elke vorm van discriminatie op basis vooroordelen af en heeft hiervoor een beleid voor wederzijds respect, gelijke kansen en sociale netwerken aangenomen.

Dienstenniveau- en klachtenprocedure

Onze dienstenbeschrijving is een verklaring van wat u als lid van Nautilus kunt verwachten en de te volgen procedures in geval van een klacht.

Council leden

De Council is een afspiegeling van de ledenbasis van Nautilus, met vertegenwoordigers uit verschillende landen en met uiteenlopende professionele achtergronden binnen de maritieme- en binnenvaartsector.

Trustee-bestuurders

Een vakbond moet krachtens de Engelse wetgeving door een trustee worden beheerd, in het geval van Nautilus International is dit een rechtspersoon: Nautilus Trustee Ltd.

De stem van de maritieme sector

Nautilus International is de stem van maritieme professionals en de binnenvaart, zowel op zee als aan land.

Word vandaag nog lid van Nautilus