ga naar de inhoud

Wederzijds respect en sociale netwerken

Nautilus International keurt elke vorm van discriminatie op basis vooroordelen af en heeft hiervoor een beleid voor wederzijds respect, gelijke kansen en sociale netwerken aangenomen.

Wederzijds respect

Het beleid wordt volledig beschreven in Artikel 33 (Gedragscode) van de Statuten en de ondersteunende Bepaling 12 (10) en zet uiteen wat voor gedrag er van personeel en leden wordt verwacht. De vakbond keurt elke vorm van discriminatie op basis van leeftijd, huidskleur, beperkingen, huwelijkse staat, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie, ras of geloofsovertuiging af.

Nautilus volgt hierbij de industriebrede ETF/ECSA Guidelines on Eliminating Workplace Harassment and Bullying (richtlijnen over het elimineren van pesten en intimidatie op het werk) en heeft de handleiding Protect and Respect (bescherming en respect) opgesteld [link], die leden ondersteunt bij het identificeren en aanpakken van het probleem van pesten en intimidatie op de maritieme werkplek.

Het beleid voor wederzijds respect zoals beschreven in Bepaling 12 geldt voor al onze afgevaardigden en deelnemers, vrouwen en mannen, tijdens vergaderingen van Nautilus, activiteiten en sociale bijeenkomsten en activiteiten van het Welfare Fund, waar deze ook mogen plaatsvinden.

Sociale netwerken

We staan open voor en nemen deel aan constructieve discussies en feedback/kritiek op sociale media, maar tolereren geen enkele vorm van agressief of intimiderend gedrag via deze kanalen t.a.v. de vakbond, onze medewerkers, leden of andere gebruikers.

Voorbeelden van dergelijk gedrag worden gegeven in het beleid voor wederzijds respect en kunnen omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

  • intimidatie
  • lasterlijke praat
  • onbeschofte of agressieve posts of commentaren
  • ongevoelige grappen en streken
  • beledigend of agressief gedrag
  • ongepaste openbare kritiek
  • ongegronde beschuldigingen en onwaarheden

Wij behouden ons het recht voor aanstootgevende of kwetsende posts of commentaren naar eigen goeddunken te verwijderen en dergelijk gedrag indien/voor zover wij dit noodzakelijk achten aan de betreffende sociale netwerkautoriteiten te melden.

We behouden ons het recht voor herhaalde posts (inclusief spam) te verwijderen die wij niet relevant achten voor de aard van de organisatie. Wij verbieden ook inhoud zoals reclame, steunbetuigingen aan politieke partijen, kandidaten of groepen, inhoud die inbreuk maakt op auteursrecht, verzoeken om financiële bijdragen, en opmerkingen over een lopend onderzoek, ongeacht de aard hiervan.

Nautilus International sluit zich niet automatisch aan bij uitingen van andere gebruikers en deze worden geacht alleen de mening van de betreffende persoon te zijn.

Wij houden ons verre van illegaal, gevaarlijk of aanstootgevend gedrag, noch tolereren wij dit of moedigen wij dit aan. Koppelingen naar websites waarop uitingen staan die strijdig zijn met de missie van Nautilus International of die de grenzen van acceptabele discussie overschrijden doordat ze respectloos of vernederend zijn, worden verwijderd.

Alle verzoeken om professioneel advies worden beantwoord door functionarissen van Nautilus International en onze reacties op vragen zijn juist op het moment dat ze worden gepost.

Door het posten van uw commentaar of inhoud op een van onze sociale netwerkkanalen, verleent u Nautilus International onherroepelijk toestemming dergelijke inhoud te kopiëren, distribueren, samen te vatten of te publiceren op al onze communicatiekanalen (websites, Nautilus International Telegraph, flyers of ander drukwerk).

Bij een geconstateerde schending van dit beleid kunnen gebruikers (inclusief leden) van onze sociale netwerkkanalen worden uitgesloten, geblokkeerd of verwijderd.

Word vandaag nog lid van Nautilus