Accessibility.SkipToMainContent

Wie we zijn

Nautilus International is een vakbond en professionele organisatie die opkomt voor de belangen van ruim 22.000 maritieme professionals in het VK, Nederland en Zwitserland.

Over Nautilus

Nautilus-leden werken op zee en aan de wal en zijn werkzaam in alle transportsectoren via het water. We worden ook wel de 'koopvaardijvakbond' genoemd, maar dat is maar een deel van onze activiteiten.

Onze visie

Nautilus International zet zich in om te zorgen dat maritieme professionals de erkenning en het respect krijgen dat zij verdienen.

Onze strategie

Nautilus International wil een onafhankelijke en invloedrijke, internationale vakbond en professionele organisatie zijn die haar leden hoogwaardige en kosteneffectieve diensten biedt.

Bestuurlijke structuur

In de bestuurlijke structuur van Nautilus International staan onze leden centraal.

Secretariaat

Het secretariaat van Nautilus omvat alle betaalde werknemers van de vakbond, onder leiding van een gekozen general secretary.

Bestuursleden

De Council is een afspiegeling van de ledenbasis van Nautilus, met vertegenwoordigers uit verschillende landen en met uiteenlopende professionele achtergronden binnen de maritieme- en binnenvaartsector.

Trustee-bestuurders

Een vakbond moet krachtens de Engelse wetgeving door een trustee worden beheerd, in het geval van Nautilus International is dit een rechtspersoon: Nautilus Trustee Ltd.

Geschiedenis

De geschiedenis van Nautilus International begint ruim 150 jaar geleden in 1857, het jaar dat in het VK de Mercantile Marine Service Association werd opgericht naar aanleiding van het aannemen van de Merchant Shipping Act in 1850.

Democratie

Nautilus International is een democratische organisatie die wordt geleid door leden en die leden veel kansen biedt om het beleid van de organisatie mede vorm te geven.

Beleid

Nautilus International streeft ernaar een transparante en goed geleide organisatie te zijn, waarin het beleid en de regels zeer toegankelijk zijn voor onze leden.

Statuten

De statuten van Nautilus International vormen het wettelijke raamwerk dat het functioneren van de vakbond bepaalt.

Bepalingen

De Bepalingen van Nautilus International zijn een verdere uitbreiding op de Statuten van de vakbond en gelden naast de Statuten.

Partners

Nautilus International heeft talloze samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Word vandaag nog lid van Nautilus