Accessibility.SkipToMainContent

Privacy

Alle persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden en op het juiste beveiligingsniveau beschermd.

Gegevensbescherming

Nautilus International vergaart en onderhoudt persoonlijke informatie voor het uitoefenen van haar activiteiten als vakbond, het bieden van diensten aan onze leden en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Alle persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden en op het juiste beveiligingsniveau beschermd. Door toe te treden tot de Union en uw lidmaathap te continueren, stemt u in met het verwerken van uw persoonlijke informatie, inclusief gevoelige persoonlijke informatie zoals lidmaatschapsgegevens voor de hierna volgende doeleinden.

De persoonlijke informatie wordt gebruikt voor een breed scala aan activiteiten zoals het onderhouden van een ledenadministratie, controles t.b.v. gelijke rechten, bijstand bij arbeidsgeschillen, stemmingen, vergoedingsregelingen bij werkgevers, letselschadeclaims, etc., alsmede overige diensten en voordelen. Alle informatie (waar nodig bijgewerkt) blijft bewaard voor de duur van het lidmaatschap en, voor zover noodzakelijk, gedurende een redelijke periode na het beëindigen hiervan. 

Dergelijke gegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers in het hoofdkantoor en andere kantoren. Ze worden ter beschikking gesteld aan derden die gelieerd zijn aan de Union - zoals advocaten en overige dienstverleners. Voor zover de Union gebruik maakt van de diensten van dergelijke organisaties, zijn deze contractueel verplicht gegevens van de Union op beveiligde wijze conform onze strikte instructies te gebruiken en vertrouwelijk te houden. De Union verkoopt nooit persoonlijke informatie door aan derde partijen.

Van tijd tot tijd kunnen wij de informatie gebruiken voor het uitvoeren van analyses en/of marketingdoeleinden. Dit heeft voor u voordelen omdat de Union dit kan gebruiken om tijdens collectieve onderhandelingen een beter resultaat te behalen. Verder kunnen wij u zo extra voordelen voor leden bieden of contact met u opnemen voor zaken die met name voor u interessant kunnen zijn.

Leden hebben het recht aan te geven dat zij niet benaderd wensen te worden met (aan hen persoonlijk gerichte) direct marketing-boodschappen van organisaties die hen namens de Union contacteren. Als zij van dit recht tot stopzetting gebruik wensen te maken, dienen zij de afdeling Membership services in Wallasey schriftelijk te verzoeken dergelijke mailingen stop te zetten, of hun verzoek hiertoe direct aan de betreffende organisatie te richten. U dient hierbij altijd uw lidmaatschapnummer van Nautilus International te vermelden. Let echter op: u ontvangt in dit geval geen aanbiedingen van vergelijkbare extra voordelen voor leden meer.

Conform de Data Protection Act 1998 (Britse wet op de gegevensbescherming), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Nederlandse wet op gegevensbescherming) heeft u ook het recht een kopie van uw informatie op te vragen (tegen een kleine vergoeding) en te verzoeken eventuele onjuiste informatie te corrigeren.

Reageert u op een van de informatieverzoeken van onze feedbackservice, dan wordt uw e-mailadres geregistreerd. Het is ons beleid dergelijke informatie niet aan derden te verstrekken zonder hiervoor eerst uw toestemming te vragen. Samengevoegde gegevens en statistieken kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening. Deze verzamelgegevens kunnen aan derden worden verstrekt. Dergelijke statistische gegevens bevatten nooit informatie die tot een individu herleidbaar is.

Cookies

Wat zijn cookies?

Zoals veel andere websites, gebruikt ook de website van Nautilus International cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de eerste keer dat u een website of pagina bezoekt op uw computer gedownload kunnen worden. De website onthoudt dan t.b.v. een volgend bezoek wie u bent. Gewoonlijk bevatten deze bestanden twee gegevens: de naam van een website en een unieke gebruikers-ID. Het is niet mogelijk om u als persoon alleen op basis van een cookie te identificeren, hoewel ze wel kunnen worden gebruikt om uw IP-adres te identificeren. De cookie helpt de website, of een andere website, om uw computer te herkennen bij uw volgende bezoek en kan daarbij gegevens zoals uw gebruikersnaam en voorkeuren onthouden, analyseren hoe goed de website werkt en zorgen dat wij u content kunnen aanbevelen die voor u waarschijnlijk het meest relevant is.

In dit beleid gebruiken wij de term 'cookies' om te verwijzen naar alle bestanden die op dergelijke wijze informatie verzamelen.

Welke soorten cookies gebruikt Nautilus?

Algemeen gesteld, doen onze cookies het volgende:

  1. Essentieel: Essentiële of 'per sessie' cookies zijn tijdelijke cookies die in het cookies-bestand van uw browser blijven staan totdat u de website verlaat. Als een lid bijvoorbeeld inlogt in de ledensectie van de website, dan wordt hun lidmaatschapsnummer, naam en rang in een cookie opgeslagen om hun toegang tot de website te regelen.
  2. Prestaties: Deze cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker. Zij bevatten geen persoonlijke informatie en dienen alleen om de prestaties van de website te verbeteren en het navigatieproces te ondersteunen. Deze blijven langer in het cookiebestand staan dan essentiële cookies (afhankelijk van de levensduur van de betreffende cookie). In dergelijke cookies wordt tussen verschillende bezoeken van een website informatie bewaard.

Wij maken gebruik van, of laten derde partijen dergelijke cookies uit de bovenstaande categorieën gebruiken. Zoals veel andere organisaties, gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics om het websiteverkeer te volgen. Maar ook Nautilus Jobsite, online enquêtes of de online PFD-versies van de Telegraph die op Yudu worden gepubliceerd kunnen cookies gebruiken.

Wij kunnen gebruik maken van cookies van derden om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van marktonderzoek, het bijhouden van omzetcijfers, het verbeteren van de functionaliteit van onze website en voor controle op naleving van onze voorwaarden en copyrightbeleid.

Op welke wijze maakt Nautilus gebruik van cookies op deze website?

We gebruiken cookies en vergelijkbare tools op onze website om het functioneren ervan, alsmede de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies op uw computer. Nautilus kan dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor het cookiebeleid regelmatig op wijzigingen te controleren. Blijft u de website na het doorvoeren van een wijziging gebruiken, dan geeft u hiermee aan dergelijke wijzigingen te accepteren.

Wenst u geen cookies te ontvangen, dan kunt u uw webbrowser eenvoudig instellen om cookies te weigeren of een melding te geven als er een cookie wordt geplaatst. Mogelijk kunt u als u cookies hebt uitgeschakeld niet volledig gebruik maken van de interactieve functionaliteit van de website van Nautilus en wij adviseren dan ook ze ingeschakeld te laten.

Meer informatie over cookies, het plaatsen van cookies in uw browser stoppen of blokkeren vindt u op Manage Cookies of About Cookies.

Cookies op gelinkte sociale netwerksites

Op onze website vindt u links naar de sociale netwerkwebsites (bijv. Facebook en Twitter of LinkedIn) van Nautilus International. Deze websites kunnen mogelijk cookies op uw computer plaatsen. Wij hebben geen controle over de wijze waarop zij cookies gebruiken. Wij raden u aan op de betreffende website te kijken voor het beleid ten aanzien van cookies.

Veiligheid van de website

Het internet is geen veilig medium. Wij hebben echter een aantal veiligheidsprocedures ingesteld die in dit beleid zijn beschreven. Wij werken met firewalls om ongeautoriseerde toegang tot de servers te blokkeren en de servers zelf bevinden zich op een beveiligde locatie die alleen voor geautoriseerde personen toegankelijk is. Wij houden uw informatie vertrouwelijk. Onze interne procedures zijn van toepassing op de opslag, toegang en openbaarmaking van uw informatie.

Uw toestemming

Door het verstrekken van uw informatie geeft u toestemming voor het gebruik ervan zoals beschreven in dit beleid. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden op deze pagina vermeld en mogelijk ook op andere pagina's, zodat u wordt gewezen op de informatie die wij verzamelen en de wijze waarop wij deze gebruiken. Door de website te blijven gebruiken, geeft u aan dergelijke wijzigingen te accepteren.

Contact met Nautilus International over privacy

Wij staan open voor uw ideeën en mening over onze website en ons privacybeleid. Stuur uw vraag of suggestie naar webmaster@nautilusint.org.

 

Word vandaag nog lid van Nautilus