ga naar de inhoud

Dienstenniveau- en klachtenprocedure

Onze dienstenbeschrijving is een verklaring van wat u als lid van Nautilus kunt verwachten en de te volgen procedures in geval van een klacht.

Het is onze missie om de belangen van onze leden te dienen, te ondersteunen en te beschermen. We worden geleid door en leggen rekenschap af aan onze leden en onze doelen worden geformuleerd door medewerkers en functionarissen, aansluitend op het beleid dat de leden via de democratische processen van de vakbond hebben vastgesteld.

Nautilus streeft ernaar u de best mogelijke service te bieden. Soms kan het echter voorkomen dat u vindt dat u grond heeft om een klacht in te dienen. Wij zullen er altijd naar streven een probleem snel en naar tevredenheid op te lossen.

Volg de onderstaande procedure als u een klacht wilt indienen over de service die u van Nautilus heeft ontvangen. Over alle correspondentie van leden wordt tijdig een bevestiging van ontvangst verzonden.

Fase 1

Als u meent dat u een klacht hebt, breng dit dan eerst via een e-mail of brief onder de aandacht van de persoon die uw vraag of probleem in behandeling heeft gehad. Omschrijf duidelijk wat uw klacht is en geef de betreffende persoon de kans om hierop te reageren. Wij gaan ervan uit dat de meeste kwesties in deze vroege fase snel opgelost worden en gewoonlijk ontvangt u binnen zeven kalenderdagen na ontvangst een formele reactie op de door u ingediende klacht.

Fase 2

Mocht u na het ontvangen van de reactie gedurende fase 1 nog steeds niet tevreden zijn, dan kunt u de kwestie bij Deputy General Secretary (DGS) Marcel van den Broek (mvandenbroek@nautilusint.org) aanhangig maken.

Stuur daarvoor alle gegevens aangaande uw specifieke zaak naar de DGS en leg uit waarom uw klacht naar uw mening tot op heden niet naar tevredenheid is afgehandeld. In de regel ontvangt u binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van uw klacht bij het Hoofdkantoor (of de betreffende vestiging van de vakbond) een formele reactie.

Fase 3

In het onwaarschijnlijke geval dat u hierna nog steeds niet tevreden bent en als u meent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, stuur deze dan door naar de General Secretary met het verzoek de zaak te beoordelen.

De General Secretary zal uw klacht onderzoeken en alle kwesties gerelateerd aan uw specifieke zaak overwegen. In de regel ontvangt u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw klacht bij het hoofdkantoor van de vakbond een formele reactie van de General Secretary.

Word vandaag nog lid van Nautilus