ga naar de inhoud

Bescherming van leden

Wij werken in een gevaarlijke bedrijfstak en onze leden lopen tijdens het uitvoeren van hun werk veel risico's.

U kunt echter altijd een beroep doen op Nautilus International om u te ondersteunen met een scala aan specialistische diensten en ondersteuning, waar u ook bent.

Certificaatbescherming

Als Nautilus-lid kunt u rekenen op gratis financiële bescherming als uw certificaat van bekwaamheid na een formeel onderzoek wordt ingetrokken, opgeschort of teruggezet. Bent u betrokken bij een maritiem incident, neem dan direct contact op met de vakbond  voor advies en ondersteuning voordat u met de politie of andere opsporingsinstanties spreekt. Betaling, bescherming, informatie en bedragen zijn vastgelegd in de Statuten en Bepalingen.

Wereldwijde juridische dienstverlening

Criminalisering is een groot probleem voor de maritieme beroepsgroep. Nautilus biedt een wereldwijd netwerk van juristen in meer dan 50 landen die klaarstaan om onze leden gratis specialistisch advies te geven. De vakbond is daar waar er problemen zijn, en heeft onmisbare steun verleend aan leden aan wie strafbare feiten ten laste zijn gelegd, uiteenlopend van doodslag tot het schenden van de Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee.

Compensatie

Hoewel de veiligheid binnen de maritieme bedrijfstak en die van de binnenvaart is verbeterd, is het risico op overlijden en ongevallen aan boord nog steeds veel hoger dan voor aan land gestationeerd personeel. Jaarlijks ondersteunt Nautilus leden bij het verhalen van hoge claims voor werkgerelateerde gezondheidsproblemen of letselschade. De vakbond ondersteunt leden die aantoonbaar door het uitvoeren van hun werk asbestose, pleuraplaques, gehoorbeschadiging en andere gezondheidsproblemen hebben opgelopen, bij het krijgen van een schadevergoeding.

Nautilus houdt daarbij een ledenregister bij van personen die menen dat zij gedurende hun loopbaan aan asbest zijn blootgesteld. Zij kunnen bijstand verlenen bij het indienen van claims die bij meerdere werkgevers tegelijkertijd.

Maritieme incidenten

Nautilus kan waardevol(le) advies en ondersteuning bieden aan leden die betrokken zijn bij maritieme ongevallen en incidenten. De vakbond kan juridische bijstand verlenen tijdens gesprekken met of verhoren door opsporingsinstanties, politie en overige instanties, evenals bij hierop volgende officiële onderzoeken. En we bieden onze leden wereldwijde ondersteuning bij arbeidsgerelateerde kwesties zoals het niet uitbetalen van salarissen.

Tijdigheid

Wij adviseren onze leden om bij elk arbeidsgeschil in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de vakbond. Voor bepaalde typen letselschade gelden wettelijke tijdslimieten. Dit betekent dat ze binnen een vastgesteld tijdsbestek na het ongeval of de diagnose van het/de werkgerelateerd(e) letsel of ziekte moeten worden ingediend. De juridische experts van de vakbond kennen deze regels en kunnen de leden adviseren over hun juridische opties.

Zorg dat u aan uw lidmaatschapsverplichtingen hebt voldaan

Wij adviseren leden dringend om tijdig het lidmaatschapsgeld te betalen, om te voorkomen dat het lidmaatschap en daarmee ook het recht op ondersteuning van de vakbond voor volledig betalende leden komt te vervallen. De vakbond kan u alleen bijstaan als u volledig aan uw lidmaatschapsverplichtingen (lidmaatschapsgeld voldaan) hebt gedaan op het moment dat het incident zich voordeed.

Word vandaag nog lid van Nautilus