ga naar de inhoud

Asbest

De dodelijke gevaren van asbest zijn al vele jaren bekend, maar dit materiaal wordt op sommige schepen nog steeds illegaal gebruikt.

In de afgelopen jaren heeft de vakbond schadevergoedingen verkregen voor vele leden die aan asbestgerelateerde aandoeningen lijden, en dit werk blijft onverminderd belangrijk, of de ziekte nu recent is opgelopen of al tientallen jaren geleden.

Naast het ondersteunen van leden bij hun claim voor schadeloosstelling, voert Nautilus campagne om het gebruik van asbest binnen de hele scheepvaartindustrie uit te bannen. U kunt hieronder meer lezen over ons werk.

Nautilus asbestregister

Nautilus onderhoudt een register waarin leden hun blootstelling aan asbest kunnen registeren, ongeacht de fase van hun loopbaan waarin zij zich bevinden. Blootstelling aan asbest is bijzonder verraderlijk doordat de vezels van de stof zich in het lichaam kunnen nestelen en pas vele jaren later ziekten veroorzaken, dus is het belangrijk om historische én actuele bewijzen te verzamelen. In het register wordt vastgelegd:

  • de schepen waarop leden hebben gewerkt, waarvan bekend is dat er asbest aanwezig is of was
  • de bedrijven waarbij zij in dienst waren terwijl zij op deze schepen dienden
  • een beschrijving van het werk dat ze er deden, met datums en getuigen

Dit register bestaat al vele jaren en bevat vertrouwelijke persoonlijke gegevens van meer dan 370 leden die menen dat zij tijdens het werk aan deze stof zijn blootgesteld. De informatie in dit register kan worden gebruikt voor het onderbouwen van eventuele claims na het ontstaan van asbestose of andere gerelateerde aandoeningen.

Om uw naam op te laten nemen in het Nautilus asbestregister kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van Nautilus legal@nautilusint.org, en vragen om het formulier voor aanmelding bij het register voor asbestblootstelling (Exposure to Asbestos Registration Form). Stuur het ingevulde formulier terug naar de afdeling, compleet met kopieën van ondersteunende documenten (uw monsterboekje kan bijvoorbeeld nuttige bewijzen leveren over de schepen waarop u hebt gediend). U hoeft geen symptomen te vertonen van asbestgerelateerde ziekten; het register is bedoeld om nu al bewijsmaterialen te verzamelen die in de toekomst nodig zouden kunnen zijn, zeker ook als uw ervaringen overeenkomen met die van een ander lid.

Bent u getroffen door een asbestgerelateerde ziekte, dan moet u de juridische afdeling hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, omdat er tijdslimieten gelden voor het indienen van claims voor schadeloosstelling.

De campagne tegen het gebruik van asbest

Asbest werd vanwege zijn uitstekende isolerende en brandwerende eigenschappen tientallen jaren lang op schepen toegepast – bijvoorbeeld in brandschotten, plafondpanelen, uitlaat- en pijpleidingisolatie, kabelovergangsisolatie, pakkingen en elektrische installaties.

Doordat de blootstelling aan asbest is gerelateerd aan ziekten zoals asbestose, mesothelioom en kanker, is het gebruik van asbest op schepen met ingang van 2002 verboden in het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS).

De vakbond is echter verontrust over het feit dat scheepswerven in bepaalde delen van de wereld deze stof veelvuldig blijven gebruiken en dat asbest via reserveonderdelen aan boord van schepen komt – soms zelfs in producten die als asbestvrij gekenmerkt zijn – maar die namaak zijn. Nautilus heeft in 2016 een nieuw gebouwd schip ontdekt dat vol asbest zat wat de aanzet vormde tot de lancering van een hernieuwde campagne tegen de bedreiging van zeevarenden door deze dodelijke stof.

Nautilus heeft bewijs over actuele asbestproblemen onder de aandacht van de International Federation of Ship Masters' Associations, overheden en de International Maritime Organisation gebracht. De vakbond is een voorstander van strengere maatregelen voor het naleven van de nationale en internationale regels inzake het gebruik van asbest, in combinatie met training voor zeevarenden in het identificeren van asbestproducten en het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Conventie voor de recycling van schepen

Nautilus dringt verder aan op het aannemen van de bepalingen van de Conventie voor de recycling van schepen voor alle schepen van minimaal 500gt en bovenal voor het opzetten en bijhouden van een Inventarislijst van gevaarlijke stoffen.

In dit schipspecifieke document moeten alle stoffen aan boord van een schip die een gevaar voor de gezondheid of het milieu vormen en waarmee behoedzaam of met speciale aandacht moet worden omgegaan, worden vermeld.

Word vandaag nog lid van Nautilus