Accessibility.SkipToMainContent

Juridisch

Bij problemen staat Nautilus voor u klaar, waar u ook bent. De vakbond biedt een scala aan specialistische diensten om onze leden bij te staan bij werkgerelateerde problemen.

Bij problemen staat Nautilus voor u klaar, waar u ook bent. 

We bieden ook een kortingenpakket aan met juridische diensten voor leden en hun gezin voor problemen die niet werkgerelateerd zijn. Hieronder vindt u meer informatie over onze juridische diensten.

Problemen op de werkplek

In het VK is een arbeidstribunaal de instantie waartoe mensen zich kunnen wenden bij conflicten met hun werkgever die niet via de interne klachten- en disciplinaire processen konden worden opgelost. Kwesties die door arbeidstribunalen worden behandeld, zijn bijvoorbeeld onrechtmatig ontslag, discriminatie op de werkplek en niet-uitbetaald loon.

In Nederland verleent Nautilus zijn haar leden juridische bijstand bij arbeidsconflicten. De juridische afdeling van de vakbond ondersteunt de leden verder bij geschillen met en beroepszaken voor het UWV.

Nautilus ondersteunt en betaalt de juridische kosten van arbeidsclaims van leden die tenminste een slagingskans van 51% hebben, zodat leden die in het gelijk worden gesteld, zich geen zorgen hoeven te maken over de juridische kosten.

Wij adviseren onze leden om bij elk arbeidsgeschil in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de vakbond omdat er strikte tijdslimieten gelden voor het indienen van claims. In het VK geldt er een primaire limiet van drie maanden voor het indienen van een claim bij de bemiddelingsinstantie ACAS (verplichte eerste stap). In Nederland moet een verzoek tot bezwaar tegen ontslag binnen twee maanden worden ingediend, en moet een schadeloosstellingsclaim wegens ontslag binnen drie maanden worden ingediend. Binnen de verschillende rechtsgebieden gelden er andere tijdsrestricties, dus hoe sneller u de vakbond op de hoogte stelt, hoe kleiner de kans dat uw claim buiten de indieningsperiode zou vallen.

Certificaatbescherming

Als Nautilus-lid kunt u rekenen op gratis financiële bescherming als uw certificaat van bekwaamheid na een formeel onderzoek is ingetrokken of opgeschort.

Bent u betrokken bij een maritiem incident, neem dan onmiddellijk contact op met de vakbond voor advies en ondersteuning vóór u een verklaring aflegt met de politie of andere opsporingsinstanties spreekt.

Betrokkenheid bij maritieme incidenten

Was u betrokken bij een ongeval of incident op zee, dan adviseren wij u dringend om contact met de vakbond op te nemen voordat u een verklaring bij de autoriteiten aflegt.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de vakbond, de Nautilus 24-uurs hulplijn bellen of contact opnemen met een jurist uit ons Wereldwijde juristenregister in het land waarin het ongeval zich voordeed. Houd telkens als u contact opneemt met de juristen uw lidmaatschapsnummer van Nautilus bij de hand.

Leden kunnen ook de app downloaden met de functie 'vind een jurist' die beschikbaar is gesteld door Seafarers’ Rights International (SRI). Hierin staat een lijst met juristen die het Charter of Good Practice for Provision of Legal Services to Seafarers van de organisatie onderschrijven.

Letselschadeclaims

Nautilus ondersteunt leden die letselschade hebben opgelopen op het werk of die vermoeden dat zij risico lopen op een bedrijfstakgerelateerde ziekte (zoals asbestgerelateerde aandoeningen en gehoorbeschadiging). De vakbond ondersteunt letselschadeclaims met een slagingskans van ten minste 51%.

Neem direct contact met Nautilus op als u denkt dat u een claim kunt indienen, want er gelden tijdsrestricties. In het VK moeten claims worden ingediend binnen drie jaar na het ongeval/openbaring van de ziekte. In Nederland is dit in de meeste gevallen vijf jaar nadat het ongeval zich voordeed. De tijdsrestricties in andere rechtsgebieden variëren en kunnen korter zijn.  

Familieleden van leden die zijn overleden door een werkgerelateerd ongeval wordt geadviseerd om telefonisch of via e-mail contact op te nemen met onze juridische afdeling.

Overige juridische diensten in het VK

Nautilus Legal geeft in het VK gebaseerde leden en hun familie (die tot hetzelfde huishouden behoren) toegang tot een scala aan juridische diensten door specialistische juristen bij niet-werkgerelateerde problemen, bijvoorbeeld familierecht, medische nalatigheid, overdrachtsrecht en insolventie. Log in op Mijn Nautilus voor informatie over hoe u gebruik kunt maken van juridische ondersteuning van Nautilus.

Word vandaag nog lid van Nautilus