ga naar de inhoud

Wat biertjes te maken hebben met indexeren? Dat wist FNV voorzitter Han Busker prima uit te leggen tijdens de FNV college tour over pensioenen.

Nautilus medewerker Liselotte was op vrijdagavond 17 mei jongstleden, tezamen met tientallen andere jongeren, aanwezig in het FNV Centraal Vakbondshuis in Utrecht, om met Han Busker te spreken over het pensioen(dilemma). Voor de meeste jongeren niet een veel besproken onderwerp op de reguliere vrijdagavond. Waarom ze er dan toch zijn? ‘Omdat we niet willen (kunnen) werken tot 75 jaar. ‘Omdat we willen begrijpen waar de discussie met de overheid over gaat’. ‘Omdat we willen weten wat de vakbond voor ons kan betekenen hierin.’ Zoals verwacht is dit een complex verhaal, maar FNV pensioendeskundige Leonne Jansen en Han Busker wisten het toch goed uit te leggen.

75 jaar fit en gezond?

De pensioengerechtigde leeftijd is momenteel één op één gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Voor elk jaar dat we ouder worden, zullen we een jaar langer moeten werken. Liselotte (en vele andere jongeren van midden twintig) moet dus, naar verwachting, doorwerken tot ongeveer 75 jaar. Niemand kan echter garanderen dat we ook gezond en fit (fysiek én mentaal) die leeftijd behalen. Eerder stoppen met werken mag wel in Nederland, maar dit wordt ontmoedigd door je werkgever hiervoor te beboeten. FNV stelt daarom: bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen met werken!

Bier en geld

Stel: je kunt nu voor €100,- minimaal 50 biertjes kopen tijdens het stappen. Dan wil je over een X-aantal jaar voor diezelfde €100,- ook nog 50 bier kunnen kopen, en niet ineens maar 30! Als je pensioengeld hoger wordt zodra de prijzen voor de boodschappen (of dus je biertje) stijgen, dan zeggen we dat het pensioen wordt geïndexeerd. Dat indexeren is nu al een hele tijd niet gebeurd. FNV wil daarom dat de pensioenen weer geïndexeerd worden: zowel voor de jongeren die nu pensioen opbouwen voor later, als voor de huidige pensionado’s. We gunnen opa en oma immers dat biertje ook wel...

Heb jij een sociale werkgever?

Iedereen ontvangt bij de pensioengerechtigde leeftijd een AOW-uitkering (geld) van de overheid – gebaseerd op de hoeveelheid jaren dat je in Nederland hebt gewoond. Dit geldt dus ook voor Nederlanders die nooit gewerkt hebben. Dat bedrag is echter niet voldoende om fatsoenlijk en financieel zorgenvrij te kunnen leven als we oud zijn. Veel werkgevers dragen daarom (d.m.v. zogenaamd ‘uitgesteld loon’) financieel bij aan jouw pensioen. Maar niet alle werkgevers zijn zo sociaal! Werken staat helaas niet altijd gelijk aan (extra) pensioengeld opbouwen voor later. Sommige werkgevers weigeren bij te dragen aan onze toekomst. Werknemers van dat soort bedrijven hebben later alleen de AOW-uitkering om van te leven. Heb jij gecontroleerd of jouw werkgever sociaal is? FNV wil dat iedereen, ongeacht baas of soort contract, (extra) pensioen opbouwt.

En dan?

Minister Koolmees gaat op dit moment over de regels rondom pensioenopbouw. Hij wil dat we werken tot we écht oud (en vermoedelijk op) zijn, dat de boete op eerder stoppen gehandhaafd blijft en dat de pensioenfondsen rekenen met regels die maken dat er geen indexatie kan zijn. FNV, waarbij ook Nautilus/FNV Waterbouw is aangesloten, onderhandelt, lobbyt, neemt zitting in pensioenraden, controleert plannen van de overheid en informeert en activeert leden en niet-leden op dit onderwerp. FNV oefent door middel van stevige gesprekken, cijfers en acties druk uit op minister Koolmees om Nederlanders een fatsoenlijk pensioen aan te bieden. Want FNV leden, ook jongeren, willen iets anders dan dat minister Koolmees ons geeft!

 

 

Vele jongeren van midden twintig moeten dus, naar verwachting, doorwerken tot ongeveer 75 jaar.

Wat kun je doen?

Pensioendeskundige worden? Nee, dat niet natuurlijk (mag wel)! Maar spreken met leeftijdsgenoten over onze pensioenen, controleren of je een sociale baas hebt en deelnemen aan (FNV) acties waarbij we aandacht vragen voor dit onderwerp? Dat kunnen we allemaal! Want pensioenen zijn geen sexy onderwerp, maar belangrijk is het wel.
Op 29 mei voert FNV landelijk actie voor een goed pensioen. Kom je ook? fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus