ga naar de inhoud
Sociale zorg

Kom 9 maart naar de ledenvergadering over BPFK Pensioen

5 maart 2018

Op 12 december 2017 berichtten wij onze leden via een nieuwsbrief over de uitkomst van een serie van ledenvergaderingen georganiseerd in reactie op de inzet van de Nederlandse redersgemeenschap richting het uithollen van hun BPFK pensioen.

We zijn inmiddels al weer wat verder in de tijd en willen daarom graag samen met onze leden de laatste stand van zaken bespreken tijdens een speciale ledenvergadering op 9 maart a.s. hierover.

Maar alvorens daar dieper op in te gaan nog even in het kort waar het allemaal om draait:

Overschot in het premiebudget

In december berichtten wij onze leden dat het pensioenfonds voor 2018 een overschot in het afgesproken premiebudget verwacht van zo'n 2,5 miljoen euro. Dit als gevolg van de licht gestegen rente. Een welkom bericht na eerdere mindere jaren waarbij de pensioenregeling moest worden versoberd om binnen de afgesproken kaders van het pensioenakkoord te blijven. Onze leden gaven praktisch unaniem aan dat zij het overschot graag vertaald zagen in een gedeeltelijke reparatie van de eerder gekorte opbouw van het partner pensioen van 70% naar 24% van het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen. (Bij overlijden tijdens dienstverband bleef de aanspraak gebaseerd op 70%.) Met het overschot kan de opbouw voor 2018 naar 37%.

De reders kwamen echter met een geheel eigen standpunt, te weten: het in stand houden van de regeling op het niveau 2017 en het terugsluizen van het voorziene overschot naar werkgevers en werknemers. Met als argument de slechte economische situatie van de sector koopvaardij.

5% forfait regeling

Tevens gaven onze leden vrijwel unaniem te kennen dat zij niet af willen van de 5% forfait regeling zoals door de werkgevers geopperd. Deze regeling voorziet er in dat actieve diensttoeslagen tot een maximum van 5% per maand van de maandgage + vakantietoeslag (varen en verlof) in de pensioengrondslag wordt verwerkt. Van problemen in de uitvoering van deze regeling is namelijk onvoldoende gebleken (voorwaarde uit pensioenakkoord om tot mogelijke aanpassing over te gaan). Bovendien was iedereen van mening dat een verlaging van de grondslag, voor de opbouw van het pensioen voor de populatie die onder deze regeling valt, ongewenst is.

Patstelling over BPFK Pensioen

Uit gesprekken met reders sindsdien gevoerd, moeten wij helaas vaststellen dat er een patstelling is ontstaan. De reders wensen niet toe te geven en Nautilus, op basis van het mandaat van onze leden, evenmin. Afspraak is afspraak. Het gevolg hiervan is dat de 5% forfait regeling gewoon in stand blijft. En het overschot in het premiebudget blijft in het pensioenfonds. Want zolang er geen overeenstemming is tussen de sociale partners is inzet van het overschot t.b.v. gedeeltelijke reparatie van het partnerpensioen niet mogelijk. Het extra geld dat op deze manier in het pensioenfonds blijft maakt het fonds wel sterker (qua dekkingsgraad) en draagt daarmee bij aan het indexatiepotentieel van het pensioenfonds.

Graag gaan we met onze leden in gesprek over de ontstane situatie en wel op: Vrijdag 9 maart a.s. in het Best Western Plus Berghotel, Utrechtseweg 225 te Amersfoort. Aanvang 12.00 uur.

Een lunch is inbegrepen. Om deze bijeenkomst goed te kunnen organiseren, verzoeken wij u vriendelijk om uw deelname niet later dan 7 maart a.s. per email (infonl@nautilusint.org) aan ons te bevestigen onder vermelding van uw naam en aanmelding pensioenoverleg. Graag tot 9 maart.

NB: Leden die onder de cao's VWH of Spliethoff Groep vallen, hebben inmiddels separaat een uitnodiging ontvangen voor een ledenvergadering om uw wensen en inzet voor uw nieuwe cao te bespreken. Deze vergaderingen vinden op dezelfde dag plaats als het pensioenoverleg. VWH in de ochtend vóór en Spliethoff in de middag na de pensioenvergadering. Zodat u een en ander kunt combineren.

Graag tot ziens op de vergadering!


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus