ga naar de inhoud

Van 11 tot en met 13 juni jongstleden organiseerde de FNV, waarbij ook Nautilus/FNV Waterbouw is aangesloten, 21 informatiebijeenkomsten door het gehele land over het vorige week afgesloten Pensioen onderhandelaarsakkoord. Dit om de leden meer inzicht te geven over wat dit akkoord allemaal inhoudt. En om hen te helpen hun keus te bepalen met het stemmen via het raadgevend Pensioenreferendum. Dit kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur. Daarna beslist het FNV ledenparlement, statutair het hoogste FNV orgaan, erover.

Voor- en tegenstanders bijeen in Rotterdam

Ook in het Postiljon Convention Centre WTC Rotterdam vond op 13 juni een drukbezochte bijeenkomst plaats. Voor- en tegenstanders van het akkoord lieten zich onder leiding van FNV regiocoördinator Jan Stam informeren door FNV-pensioendeskundige Susan Eijgermans. 'Ik ga niet meedoen aan deze show van de FNV', roept een havenwerker. 'Ik kan me de emotie voorstellen’, reageert Jan Stam. Maar er zijn mensen hier die informatie willen horen om hun stem goed uit te kunnen brengen.' Een flink deel van de ongeveer driehonderd aanwezigen applaudisseert hier vervolgens voor.

Zwaar werk

Tal van vragen worden gesteld. Vooral over de langzamer oplopende AOW leeftijd, de ‘ins en out’s van het nieuwe pensioencontract en over zwaar werk. Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren. Een nog op te richten Stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers en de regering komen te zitten, moet dit allemaal uit gaan werken. Er komt een fonds van 800 miljoen euro beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.
Inmiddels hebben al 230.000 vakbondsleden hun stem uitgebracht. Stemmen kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur.

Het pensioenakkoord; Waar gaat het om?

In het onderhandelaarsakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.

De afspraken op een rij:

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog.
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren.
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is.
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk lager.
  • Bij de invoering van het nieuwe collectieve pensioenstelsel worden eventuele nadelige gevolgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek gecompenseerd voor alle leeftijdsgroepen. De exacte invulling van de compensatiemaatregelen wordt in de stuurgroep nader bepaald.
  • Zelfstandigen kunnen gemakkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel.

Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus