ga naar de inhoud

Nautilus-forums

Vindt u het soms lastig om te zorgen dat ook uw stem wordt gehoord als het gaat om specifieke uitdagingen op het werk?

 Hebt u te maken met slecht passende werkkleding, hebt u zorgen t.a.v. de veiligheid in kleine ruimten of zijn er volgens u dingen aan te merken op de regels op de werkvloer?

Vindt u het soms lastig om te zorgen dat ook uw stem wordt gehoord als het gaat om specifieke uitdagingen op het werk? Hebt u te maken met slecht passende werkkleding, hebt u zorgen t.a.v. de veiligheid in kleine ruimten of zijn er volgens u dingen aan te merken op de regels op de werkvloer?

Binnen de forums van Nautilus kunt u dergelijke zaken met andere leden bespreken, u kunt er kennis en ervaring uitwisselen en oplossingen bedenken. De forums maken onderdeel uit van de bestuurs- en beleidvormingsprocessen van de vakbond. Het werk binnen deze forums heeft al tot aanzienlijke veranderingen binnen de scheepvaart geleid. Het werk van het vrouwenforum over het omgaan met pesten en intimidatie op de werkplek heeft bijvoorbeeld geleid tot het opstellen van de Nautilus-gids Bescherming en respect die onder andere als input heeft gefungeerd voor nieuw ingevoerd anti-intimidatiebeleid van maritieme werkgevers binnen heel Europa.

Leden hebben de keuze om regelmatig of incidenteel de bijeenkomsten bij te wonen. In de evenementenkalender van Nautilus kunt u de datums en locaties van geplande bijeenkomsten bekijken.

Professioneel en Technisch forum

Het Professioneel en Technisch forum behandelt een breed scala aan onderwerpen op het vlak van technische, veiligheids- en professionele kwesties, waaronder ook voor leden relevante scholing en certificering. Het forum komt viermaal per jaar bijeen in het VK en Nederland en staat open voor alle leden van Nautilus.

Vrouwenforum

Het Vrouwenforum geeft vrouwelijke leden de kans deel te nemen aan discussies over de specifieke uitdagingen voor vrouwen binnen het maritieme vakgebied. Verder bespreken de leden hoe zij een maritieme carrière onder vrouwen kunnen stimuleren, stellen zij vast welke organisatorische behoeften er zijn en hoe zij vrouwen kunnen aanmoedigen om te participeren in de activiteiten van de vakbond. Het forum adviseert de Council over al deze punten. Ten minste tweemaal per jaar zijn er bijeenkomsten in Londen of Wallasey (voertaal Engels) en in Rotterdam (voertaal Nederlands).

Forum jonge maritieme professionals

Het forum jonge maritieme professionals biedt jonge leden de kans deel te nemen aan discussies over de specifieke uitdagingen voor jonge professionals binnen het maritieme vakgebied. De leden bespreken hoe zij een maritieme carrière onder jonge mensen kunnen stimuleren, stellen vast welke organisatorische behoeften er zijn en hoe zij in deze groep participatie in de activiteiten van de vakbond kunnen stimuleren. Het forum staat open voor volledig betalende leden tot een leeftijd van 35 jaar en komt ten minste tweemaal per jaar bijeen in het kantoor van de vakbond in Londen of Wallasey of in een maritieme hogeschool in het VK.

Maritiem Platform Gepensioneerden

Het Maritiem Platform Gepensioneerden is een platform voor gepensioneerden en is een gezamenlijk initiatief van Nautilus International en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (verder: de NVKK). Doel van dit platform is het verenigen en informeren van gepensioneerden in de maritieme sector alsmede het voordragen van kandidaten voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van gepensioneerden in de besturen van de diverse pensioenfondsen in de maritieme sector.

Het bestuur van het Maritiem Platform Gepensioneerden bestaat uit een bestuurder van Nautilus International en een bestuurder van de NVKK. Daar wij de belangen van onze gepensioneerden in de maritieme sector middels dit platform zullen vertegenwoordigen bieden wij leden van Nautilus International en de NVKK het lidmaatschap van het Maritiem Platform Gepensioneerden gratis aan.

Ook zet het platform zich in om haar leden informatie te gaan verstrekken op het brede gebied van belastingwetgeving, pensioenen en andere zaken die voor gepensioneerden actueel zijn. Het platform zal dan ook jaarlijks een aantal themadagen gaan organiseren met voor haar leden interessante onderwerpen.

Informatie over pensioenmogelijkheden voor maritieme professionals en professionals in de binnenvaart in het VK en Zwitserland vindt u in de Britse of Zwitserse versies van deze website.

Word vandaag nog lid van Nautilus