ga naar de inhoud

Pesten en intimidatie

Uit onderzoek is gebleken dat pesten, intimidatie en discriminatie op de werkplek aandachtspunten in de maritieme bedrijfstak blijven.

Nautilus voert al meer dan tien jaar campagne voor het uitroeien van het probleem en werkt aan het teweegbrengen van een cultuuromslag.

Pesten en intimidatie zijn problemen die zelden uit zichzelf verdwijnen, dus als u wordt gepest of geïntimideerd, kom dan in actie. Wat u nu doet, zal in grote mate bijdragen aan een geslaagde oplossing voor dit probleem in een later stadium.

Nautilus-leden worden geacht elkaar met waardigheid en respect te behandelen, zoals uiteengezet in het beleidsdocument 'Wederzijds respect' van de vakbond. Hieronder vindt u nadere informatie over pesten en intimidatie en Nautilus kan u nu helpen met deze problemen op het werk.

Wat is pesten?

De Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Transportwerkers Federatie (ETF) hebben de Richtlijnen voor scheepvaartmaatschappijen voor gelijke kansen en diversiteit in de Europese zeevaartindustrie geproduceerd. Deze richtlijnen beschrijven intimidatie als:

'een bedreigende of intimiderende werkomgeving waarin een groep mensen of een individu angstig of geïntimideerd kan raken door het negatieve of vijandige gedrag van een andere groep mensen of individu.'

Intimidaties hebben vaak te maken met misbruik van macht of positie en zijn vaak hardnekkig en onvoorspelbaar. Ze kunnen wraakzuchtig, wreed of kwaadwillig zijn, maar soms is de persoon in kwestie zich niet bewust van het effect dat zijn/haar gedrag heeft op andere personen.

Wat zijn pesterijen?

Pesterijen lijken veel op intimidatie en worden in de Europese Richtlijn over het opstellen van een algemeen kader voor gelijke behandeling inzake tewerkstelling en beroep 1 beschouwd als:

'Een vorm van discriminatie wanneer ongewenst gedrag plaatsvindt, met de bedoeling of het gevolg de waardigheid van een persoon te schenden en een intimiderende, vijandige, degraderende, vernederende of offensieve omgeving te creëren.'

Intimidatie, pesterij en discriminatie

Alle vormen van slechte behandeling op de werkplek kunnen vallen onder de definitie pesterij of intimidatie. Nautilus-leden hebben melding gemaakt van seksuele intimidatie, seksuele discriminatie, homofobie, leeftijdsdiscriminatie, racisme en religieuze discriminatie. Geen daarvan zijn aanvaardbare 'redenen' waarom een bepaalde persoon een andere persoon slecht zou behandelen en het zijn in feite allemaal manifestaties van hetzelfde probleem: een gebrek aan respect voor anderen.

Pesterijen en intimidatie kunnen levens kosten

In 2010 overleed de Zuid-Afrikaanse vrouwelijke stagiair Akhona Geveza onder verdachte omstandigheden op het onder Britse vlag varende containerschip Safmarine Kariba. Het incident deed zich voor nadat mevr. Geveza een beschuldiging van verkrachting tegen een hogere officier had ingediend en in de nasleep ervan dienden andere stagiairs aan boord aan aantal beschuldigingen van institutioneel treiteren en intimideren in.

Voorbeelden van mogelijke pesterijen en intimidatie op de werkplek

'Wat ik ook doe, het voelt alsof er altijd wel iemand is die daar iets op te merken heeft – Het lijkt of ik het nooit goed doe, zowel professioneel als bij de sociale omgang met collega's.'

'Als iemand anders een vergissing maakt of een flauwe grap vertelt, dan geeft dat niet, maar als ik dat doe, wordt het als een ernstige overtreding beschouwd.'

'Soms schreeuwen collega's tegen mij of bedreigen ze me – privé of in het bijzijn van anderen.'

'Mensen zeggen of doen vaak dingen waarvan ze denken dat ik daar aanstoot aan zal nemen, om te proberen een reactie van mij te krijgen.'

'Ik heb onrealistische doelstellingen of onmogelijke deadlines gekregen, maar ik denk dat het mijn eigen fout is als ik de doelen niet haal.'

'Er zijn formele disciplinaire procedures tegen mij in gang gezet (zoals schriftelijke waarschuwingen) voor onbeduidende of verzonnen kwesties, of zonder een gepast onderzoek.'

Wat kan ik doen als ik word gepest of geïntimideerd?
  • Doe uw huiswerk: Maak u vertrouwd met het beleid voor pesten en intimidatie van uw bedrijf. Dit dient uiteen te zetten hoe werknemers worden geacht zich te gedragen en de procedures voor het indienen van een klacht uit te leggen.
  • Maak aantekeningen: Maak aantekeningen van elk incident, inclusief het tijdstip, de datum en de namen van eventuele getuigen, alsook van wat u tegen de betreffende persoon hebt gezegd en uw emotionele toestand (het is belangrijk om duidelijk te zijn over hoe u zich door het gedrag van de ander voelde, zodat hij/zij het niet voor een grapje kan laten doorgaan). Ook moeten kopieën van relevante beoordelingen, brieven of memoranda worden bewaard.
  • Praat met de persoon die u pest of intimideert: Dit is vanzelfsprekend geen prettig vooruitzicht, maar het is heel belangrijk. Alleen al het feit dat u uw mond opendoet, kan een verschil maken. Maar het is ook iets wat u moet doen als u later misschien een officiële klacht wilt indienen. Als u nu niets zegt, kan de persoon die u pest of intimideert later aanvoeren dat hij of zij 'niet wist dat er een probleem was', wat uw aanklacht aanzienlijk zou verzwakken. Wanneer u praat met de persoon die u pest of intimideert, doe dat dan in het bijzijn van een getuige en noteer de datum en tijd waarop en de plaats waar u deze persoon hebt aangesproken. Vertel de persoon dat u diens gedrag onaanvaardbaar vindt en vraag hem/haar daarmee te stoppen. Soms is dit het enige wat u hoeft te doen.
  • Krijg steun op uw werkplek: Als de pesterijen of intimidatie doorgaan, laat dat dan weten aan een kennis, een collega of een vertegenwoordiger van Nautilus, indien mogelijk. U bent misschien niet de enige die daaronder heeft geleden.
  • Neem contact op met Nautilus: Laat als u wordt gepest of geïntimideerd de situatie niet tot een crisis escaleren. Nautilus ondersteunt u bij het herkennen en aanpakken van het probleem – allereerst met een vrijblijvend (telefoon)gesprek over uw mogelijkheden. Als u een Nautilus-lid bent, neem dan contact op met een vertegenwoordiger, indien er een in uw werkomgeving is, of neem contact op met uw functionaris. Nautilus heeft hiervoor speciale e-mailadressen:

    Vrouwelijke leden kunnen desgewenst contact opnemen met een vrouw via women@nautilusint.org, of Mieke den Hollander via mdenhollander@nautilusint.org, of Sascha Meijer via smeijer@nautilusint.org, of bellen met het algemene nummer +31104771188 en vragen naar Mieke den Hollander of Sascha Meijer. Officieren in opleiding en andere jonge leden kunnen een e-mail sturen naar ymp@nautilusint.org.

    Als u geen Nautilus-lid bent, overweeg dan om u aan te sluiten; de beste manier om pesterij en intimidatie op de werkplek aan te pakken, is door samen te werken.
Wat kan ik doen om pesterij en intimidatie te stoppen?

Er zijn nu een aantal middelen in de strijd tegen pesten in de maritieme bedrijfstak en deze moeten zo breed mogelijk worden gecommuniceerd om op de wereldwijde vloot een cultuuromslag teweeg te brengen:

Leden worden aangemoedigd om de video, het werkboek en andere literatuur zo breed mogelijk via de sociale media en op hun werkplekken te verspreiden. Nautilus werkt ook met een aantal werkgevers aan opleidingen voor al het personeel over het identificeren en aanpakken van pesten en intimidatie op de maritieme werkplek.

Word vandaag nog lid van Nautilus