ga naar de inhoud

Onze visie

Nautilus International zet zich in om te zorgen dat maritieme professionals de erkenning en het respect krijgen dat zij verdienen.

Zij houden immers de wereld draaiende – door het veilig en efficiënt vervoeren van meer dan 90% van alle goederen, voedsel en brandstoffen. Als moderne en vooruitstrevende vakbond en professioneel orgaan leveren wij alle mogelijke inspanningen om de werkomstandigheden van onze leden te verbeteren.

Van alle industrieën is de scheepvaart het meest internationaal. En het was ook de scheepvaart als industrie die de internationalisering mogelijk heeft gemaakt. Zeevarenden zijn echter vaak het slachtoffer van de moordende concurrentie, conjunctuurschommelingen en een cultuur waarin werknemers naar believen worden aangenomen en weer ontslagen; zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor het leven op zee.

In deze uitdagende en veranderlijke omgeving willen wij een sterke en invloedrijke voorvechter zijn voor onze leden – collectief maar ook individueel – en publiek en politiek bewustzijn creëren voor de onmisbare rol die zij spelen.

We willen zorgen dat er binnen de scheepvaart volgens de strengste normen wordt gewerkt en promoten nationaal en internationaal beleid dat kwaliteit beloont en concurrentievervalsing door het ontduiken van verantwoordelijkheden en oneerlijke behandeling bestraft.

We willen de hoogste normen waarborgen op het vlak van arbeid en opleiding en oefenen druk uit op regeringen en scheepvaartmaatschappijen om initiatieven te ontwikkelen voor duurzame werving en behoud van personeel.  

In een dynamische en gevaarlijke bedrijfstak willen wij onze leden solide bescherming bieden, van professionele coaching tot juridische ondersteuning waar en wanneer u die nodig hebt.

We werken samen met bedrijven, overheden en andere organisaties om te zorgen dat zeevarenden beter worden behandeld, – bijvoorbeeld door het verbeteren van de connectiviteit aan boord, het verdedigen van het recht op walverlof of het bestrijden van criminalisering.

De vakbond heeft een rijke historie van ruim anderhalve eeuw en is in die tijd steeds een baken geweest met diensten en ondersteuning om het welzijn van zeevarenden en hun familie te verbeteren. Of het nu gaat om onze gespecialiseerde woon- en zorgfaciliteiten in Mariners' Park of het werk van Nautilus/ITF-inspecteurs voor het handhaven van normen aan boord,  de vakbond maakt zich sterk voor het welzijn van zeevarenden.

Word vandaag nog lid van Nautilus