ga naar de inhoud

Vroon Offshore heeft inmiddels aangegeven weer met Nautilus verder te willen overleggen over een nieuwe cao. Dit als antwoord op het aanbieden van een petitie van Nautilus leden werkzaam bij Vroon op 12 februari jongstleden. Eerder had Vroon aangegeven niet langer met Nautilus te willen onderhandelen over een nieuwe cao.

Nautilus cao onderhandelaar Marcel van Dam: ‘Ook hier blijkt dat ons credo ‘samen staan we sterk als vakbondsleden’ weer heeft gewerkt. Dankzij de massale ondertekening van onze petitie en dankzij de inzet van onze leden, heeft de Vroon directie de steven gewend. Een groot compliment voor onze leden!

Petitie massaal ondertekend

Eind 2018 hadden wij onze leden gevraagd om een petitie te tekenen nadat gebleken was dat de directie van Vroon Offshore niet meer door wilde met de bestaande cao. De aanleiding hiervoor was dat de leden eerder niet konden instemmen met verregaande verslechteringen van hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit had met name betrekking op verlenging van de uitzendtermijn van 4 naar 6 weken en het bevriezen van de anciënniteiten. De rederij wilde voortaan met de individuele werknemer afspraken maken over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Onze leden voelden hier echter niets voor en in een ledenvergadering werd besloten om de leden te vragen om een petitie te tekenen waarin een CAO geëist wordt. Overduidelijk was dat leden een goede cao willen en niet wensten dat hun bond buitenspel zou worden gezet.’

Hervatting cao overleg

Op 12 februari werd vervolgens met een delegatie vanuit Nautilus en werknemers de petitie aan de Vroon directie op het kantoor in Den Helder aangeboden. Nautilus bestuurder Marcel van Dam overhandigde samen met Nautilus kaderlid Klaas te Bos de petitie aan de directie van Vroon Offshore. Inzet van de petitie was om tot een goede cao te komen, met Nautilus als onderhandelingspartner.

Marcel van Dam: ‘Wij hebben in een goed gesprek met de directie dit nog een keer uitdrukkelijk naar voren gebracht. De directie van Vroon Offshore heeft na het gesprek een aantal weken bedenktijd gevraagd of zij hierop in zou gaan. Deze tijd hebben wij hen toen geboden. Inmiddels heeft Vroon gereageerd en hebben zij ons uitgenodigd voor een gesprek op 9 april a.s. Tijdens dit gesprek zullen zij feedback geven op de petitie en vervolgens in overleg treden om de mogelijkheid te bezien met betrekking tot collectiviteit van arbeidsvoorwaarden.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus