ga naar de inhoud

Nautilus leden worden uitgenodigd om hun stemrecht uit te oefenen bij de belangrijke verkiezingen voor het hoogste Nautilus bestuursorgaan: de Council. De stemming begon op vrijdag 22 januari 2021.

Stemmen per post

Leden ontvangen de stembiljetten, een vooruitbetaalde retourenvelop en een stembiljetboekje met informatie over de nominaties die per post zijn ontvangen. De verkiezingsverklaringen van kandidaten kunnen ook worden gedownload.

De stembiljetten moeten uiterlijk op woensdag 21 april 2021 om 17.00 uur per post zijn teruggestuurd. Volgens de (VK)wetgeving kunnen ALLEEN stemmen per post worden geaccepteerd.

Verkiezingsuitslag

De Verkiezingsuitslag wordt zo snel mogelijk aan de leden bekendgemaakt, nadat de uitslag op vrijdag 23 april 2021 is bekendgemaakt door de stemopnemer: Civica Election Services Limited.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus