ga naar de inhoud

Helaas blijven de wereld en dus ook de maritieme sectoren last houden van de Corona pandemie. Ondanks de uitbraak van Covid-19 gaat het werk in de Zeevaart, Binnenvaart, Sleepvaart, Offshore, Waterbouw en op bruggen en sluizen onverminderd door. Zonder maritiem transport valt 90% van de wereldhandel stil. De Verenigde Naties riepen niet voor niets op 1 december 2020 zeevarenden en maritieme werknemers uit tot 'key workers'!

Collectieve belangenbehartiging

Nautilus International blijft zich op alle fronten inspannen om een einde te maken aan de afloscrisis voor alle varenden door Covid-19. Zo is er door Nautilus op 1 december 2020 een internationale nieuwe campagne gestart en een petitie gelanceerd waarin regeringen en de industrie worden opgeroepen hun inspanningen op te voeren om een einde te maken aan de afloscrisis voor zeevarenden door Covid-19. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bijna 90% van de zeevarenden, waterbouwers en offshore werkers wereldwijd is getroffen door de pandemie en dat grote aantallen maritieme werknemers de industrie willen verlaten als dit zo doorgaat.

Covid-19 protocol, handleiding en aanpassing branche RI&E

Samen met werkgevers en het ministerie is er een Covid-19 voorbeeld protocol en de Handreiking-Covid 19 opgesteld en te gebruiken door jouw werkgever, zodat besmetting aan boord zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Tevens heeft Nautilus samen met de KVNR en de Stichting Scheepvaart gewerkt aan een aanpassing van de branche RI&E, door hier een Covid-19 module aan toe te voegen. In deze Covid-19 module wordt verwezen naar de Handreiking Covid-19 en naar het Covid-19 voorbeeld protocol. Dit Covid-19 addendum bij de branche RI&E zeescheepvaart is inmiddels door het Steunpunt RI&E erkend.

Individuele bijstand en lobbywerk voor de belangen van varenden

Naast collectieve belangenbehartiging heeft Nautilus sinds de uitbraak veel leden bijgestaan. Met onder andere vragen over doorbetaling van loon bij verplichte quarantaine en het doorbetalen van verlof bij langer thuis zitten vanwege Corona. Ook heeft Nautilus zich met succes ingezet om leden, die langer aan boord zaten, weer naar huis te krijgen en zijn we vanaf eind december aan het lobbyen voor voorrang voor zeevarenden bij vaccinatie. Net zoals we eerder lobby’den voor voorrang voor varenden bij de toegang tot (snel)testen. Gezien het grote belang van veilig werken aan boord van schepen, waar veelal in kleine ruimtes wordt samengewerkt. 

 

 

Zonder maritiem transport valt 90% van de wereldhandel stil.

Reizen naar Nederland en verplichte negatieve testuitslag

Nederlandse zeevarenden zijn uitgezonderd van deze verplichting.

De volgende mensen hebben geen negatieve testuitslag en verklaring nodig:

  • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel voor zover noodzakelijk. Hieronder vallen personen die werken op containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steenkool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij. En ook personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken, offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en air-, cruise- en ferrycrew als zij in uitoefening van hun functie reizen.
  • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.

Vaccineren wel of niet verplicht?

In principe is de keuze of je wel of niet wilt vaccineren aan eenieder zelf. Een werkgever mag dit dus niet zonder meer aan je opleggen. Wel is een pandemie een uitzonderlijke (en gevaarlijke) situatie en eisen sommige landen coronavaccinatie. Het kan dan lastig worden om je (internationale) werk te blijven doen als je niet bent ingeënt. Varenden hebben zelf ook een groot belang bij veilig varen. Daarom hebben veel zeevarenden geen bezwaar tegen vaccinaties, of het nu gaat om reguliere vaccinaties tegen al langer bekende ziektes, of tegen corona. Ons advies is om vaccinatie niet zomaar te weigeren. Wel kun je natuurlijk in overleg met je werkgever over oplossingen. Wij denken graag met je mee. We zijn de juridische finesses rond (verplicht) vaccineren nog aan het onderzoeken. Neem contact met ons op als je hier vragen of zorgen over hebt.

Meest gestelde vragen over Covid-19 Corona en de werksituatie

Meest gestelde vragen en antwoorden kun je vinden in onze Q&A op onze website.

Heb je vragen over jouw situatie rond Corona, die niet in deze Q&A te vinden zijn? Of problemen met jouw werkgever over het afschrijven van verlof bij langer thuis zitten zonder jouw toestemming? Neem dan contact met ons op via infonl@nautilusint.org of tel.: 010-4771188. Doe dit ook als je actief met de bond wilt meedenken of meedoen. Je bent van harte welkom en we bespreken graag de mogelijkheden.

Nog geen lid? Ga snel naar: nautilusint.org/nl/word-lid/


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus