ga naar de inhoud

Op 15 juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten.

Onder regie van het RIVM is de afgelopen maanden verkend in hoeverre zeevarenden gebruik kunnen maken van de reguliere nationale vaccinatiestrategie, of dat een afzonderlijke aanpak nodig is, gezien de bijzondere kenmerken van de groep. Uitkomst van deze verkenning is dat zeevarenden inderdaad een aparte aanpak vergen. Die aanpak betreft een maatwerk programma onder beheer van de KVNR. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en Nautilus International.

Uitvoering

In totaal ca. 49.000 Janssen vaccins worden vanaf 15 juni in termijnen beschikbaar gesteld, waardoor met één vaccinatie per zeevarende kan worden volstaan. Dat is belangrijk, want zeevarenden brengen slechts beperkt tijd door in Nederland, namelijk tijdens het verlof of om naar huis of naar een schip te reizen. Omdat alle zeevarenden nooit binnen één aaneengesloten periode in Nederland zijn, zal vaccinatie over de komende maanden worden uitgespreid. De KVNR speelt, in samenspraak met de betrokken partijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een centrale rol in de logistieke uitwerking van de vaccinatieaanpak. Vaccinatie zal plaatsvinden in een aantal grotere havens en op Schiphol.

De vaccins worden kosteloos beschikbaar gesteld door de minister van VWS, terwijl de kosten voor de logistieke organisatie en de feitelijke vaccinatie worden gedragen door private partijen in de zeevaartsector. Dat zeevarenden kunnen worden gevaccineerd, ongeacht hun nationaliteit, stelt rederijen onder meer in staat om te voldoen aan hun zorgplicht.

Zie ook:
nautilusint.org/nl/nieuws-achtergrondinfo/nieuws/meest-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-covid-vaccinaties-voor-zeevarenden/

Janssen-vaccin vanaf 21 juni beschikbaar voor mensen die ervoor kiezen

Het vaccin van de Nederlandse farmaceut Janssen komt bovendien vanaf 21 juni beschikbaar voor mensen -en dus ook zeevarenden die niet werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer- die ervoor kiezen. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 11 juni jongstleden bekend.

In de loop van die week (van 21 juni) komt er een telefoonnummer van de GGD, waar je kunt melden dat je graag in aanmerking komt voor één prik Janssen.

De Jonge stelde dat het voor mensen die al een eerste prik van een ander vaccin hebben gekregen verstandig is om gewoon de tweede prik van hetzelfde vaccin te nemen, maar dat de keuzemogelijkheid voor iedereen geldt.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus