ga naar de inhoud
Councilvergaderingen

25 november 2020 14:00 - 16:00

Regels Algemene Vergadering 2020

Plaats: Online

Regel 27.3 (i) bepaalt dat een Algemene Vergadering van Regels (rules general meeting - RGM) kan worden bijeengeroepen bij besluit van de Raad met als enig doel een door de Raad voorgestelde Regelwijziging of amendementen te overwegen.

Regel 27.4 bepaalt dat alle door een RGM aangenomen wijzigingsvoorstellen op zondag na de datum van de RGM om middernacht Britse tijd van kracht worden, tenzij anders aangegeven in het voorstel.

Alleen leden met een volledig lidmaatschap komen in aanmerking voor het bijwonen van een RGM. De RGM is grondwettelijk de enige vergadering die de bevoegdheid heeft om een ​​Regel van de vakbond voor te stellen, te wijzigen of in te trekken.

De RGM vindt plaats op woensdag 25 november 2020 om 16.05 uur. Locatie: Online.

Kennisgevingen van de RGM

Kennisgeving van een RGM genoemd onder Regel 27.3 (i) wordt ten minste vier maanden voorafgaand aan de RGM aan de leden met een volledig lidmaatschap gegeven. In deze kennisgeving worden de wijzigingen gespecificeerd in de regels die de Raad voorstelt aan de vergadering voor te leggen overeenkomstig artikel 27.3.

De door de Raad voorgestelde wijzigingen van de regels kunnen hier worden bekeken. 

De leden kunnen, naast de voorstellen van de Raad, voorstellen indienen voor wijzigingen in de regels. Volgens voorschrift 10.3 moeten dergelijke voorstellen:

(a) schriftelijk zijn ingediend;

(b) ondertekend door ten minste vier leden met volledig lidmaatschap wier contributies zijn voldaan;

c) worden verzonden om de secretaris-generaal te bereiken uiterlijk twee maanden en twee weken vóór vastgestelde datum van de vergadering.

Voorstellen van leden moeten schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste vier leden en uiterlijk op 2 september 2020 om 14.00 uur door de secretaris-generaal op het hoofdkantoor zijn ontvangen.

Alle voorstellen van leden worden ten minste twee maanden voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Reglement ingediend bij de leden.

Alleen leden met een volwaardig lidmaatschap van wie de contributies zijn gestort, hebben het recht aanwezig te zijn bij een Algemene Vergadering van Regels onder dezelfde voorwaarden die gelden voor een Algemene Vergadering.

Leden met een volwaardig lidmaatschap kunnen zich hier aanmelden voor de RGM.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar amcdonald@nautilus.org.

Word vandaag nog lid van Nautilus