ga naar de inhoud
Branch conferentie

15 juni 2021 13:00 - 17.00

Nautilus Jaarvergadering en symposium 2021

Plaats: nog onbekend

Op dinsdagmiddag 15 juni 2021, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International plaats in Rotterdam. Afhankelijk van de dan geldende coronarestricties zal later nog worden bepaald of en in welke mate dit live of eventueel online plaatsvindt, of dat de jaarvergadering, evenals in 2020, tot nader order zal worden uitgesteld.

Dat geldt ook voor het openbaar toegankelijke symposium, dat hierna plaatsvindt van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie over deze middag, inclusief de locatie, volgt dus nog, maar houdt deze datum vast vrij in de agenda!

Verkiezing lid Hoofdbestuur

Aftredend en (her)verkiesbaar op de jaarvergadering voor een nieuwe periode is: Sascha Meijer, vicevoorzitter.

Verkiezing leden Raad van Advies

Drie leden van de kiesgroep Pensioen- of Uitkeringsgerechtigden zijn dit jaar herkiesbaar.

Voorstellen indienen

Het is goed om alvast alle leden te wijzen op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze voorstellen dienen het algemene Nederlandse belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen over een specifieke CAO of een specifieke rederij worden verwezen naar desbetreffende ledenvergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 1 mei a.s. per brief of per email door het bestuur te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuursadvies aan de vergadering worden voorgelegd. In te sturen naar: mbrandsema@nautilusint.org

Word vandaag nog lid van Nautilus