ga naar de inhoud
Algemene ledenvergaderingen

25 juni 2019 13:00 - 14:30

Jaarvergadering en symposium 2019

Plaats: Rotterdam

Houdt u deze datum vast vrij in de agenda.

Op dinsdagmiddag 25 juni 2019, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International plaats in het Van der Valk Hotel Rotterdam. Nautilus leden zijn van harte welkom.

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie over deze middag volgt nog, maar houdt u deze datum vast vrij in de agenda.

Verkiezingen leden Raad van Advies

Op 11 oktober 2018 zijn benoemd bij coöptatie door de Raad van Advies:

Luc Gabriëls, Frank Oudmaijer en Henk Schrijnder; allen in de categorie Pensioen en uitkeringsgerechtigden.

Hun verkiezing vindt plaats op de jaarvergadering, voor de periode van 2 jaar. 

Er zijn verder zijn geen andere aftredende leden volgens het schema van aftreden.

Voorstellen indienen

Het is goed om alvast alle leden te wijzen op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze voorstellen dienen het algemene Nederlandse belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen over een specifieke CAO of een specifieke rederij worden verwezen naar desbetreffende ledenvergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 1 mei a.s. per brief of per email door het bestuur te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuursadvies aan de vergadering worden voorgelegd. In te sturen naar: mschmidt@nautilusint.org

 

Word vandaag nog lid van Nautilus