ga naar de inhoud

Enquêtes

Wist u dat één op de zes zeevarenden aan boord videogesprekken kan voeren, en net iets meer dan de helft gebruik kan maken van e-mail?

Als u dat weet, is de kans groot dat u al bekend bent met het Nautilus-onderzoek Connectivity at Sea. De bevindingen zijn van doorslaggevend belang geweest bij onze strategische campagne om scheepvaartmaatschappijen te stimuleren om al onze leden (en daarmee dus alle zeevarenden) internettoegang te geven.

De statistieken over kwantitatieve informatie, gezondheid en werkomstandigheden van zeevarenden zijn met een lampje te zoeken, wat vaak voortvloeit uit 'zeeblindheid'. Uw deelname aan onze maritieme onderzoeken is van cruciaal belang voor onze inspanningen om de wensen en behoeften van onze zeevarende gemeenschap onder de aandacht te brengen. De onderzoeken worden ook gebruikt in onze campagnes en het beleid van de vakbond, en ze dragen bij aan ons werk met andere industriële organisaties, zodat we voldoen aan de behoeften van de leden.

Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld pesten en intimidatie op het werk, discriminatie van zeevarenden en loon- en arbeidsvoorwaarden van stagiaires. De bevindingen van deze enquêtes worden gerapporteerd aan de Council, of indien van toepassing aan een nationaal comité. Maar de resultaten worden ook aan de leden, de bedrijfstak en relevante overheidsinstanties bekendgemaakt door publicatie in de Nautilus Telegraph of in specifieke rapporten.

Verder stellen we leden soms in de gelegenheid om mee te doen met maritieme onderzoeken van externe onderzoeksinstanties, met name als dergelijke onderzoeken door leden van Nautilus worden georganiseerd.

Op deze pagina vindt u links naar actuele onderzoeken. Als u iemand van Nautilus wilt spreken over samenwerking m.b.t. een onderzoek, neemt u contact op met de afdeling Communications via telegraph@nautilusint.org.

Word vandaag nog lid van Nautilus