ga naar de inhoud

Onderhandelen

Nautilus International heeft een lange historie van strijd voor eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden voor professionals op zee en in de binnenvaart.

We maken ons nationaal, internationaal en bij bedrijven sterk voor belangrijke onderwerpen zoals lonen, verlof, duur van diensten, ziekengeld en faciliteiten aan boord.

Het onderhandelingsproces verloopt bij Nautilus vaak anders dan bij andere vakbonden, vooral door onze internationale insteek en het feit dat we niet werken met één en dezelfde set Statuten.

Ons organiserend personeel in Nederland, het VK en Zwitserland heeft veel ervaring met multinationale ondernemingen en de grote diversiteit aan complexe arbeidsovereenkomsten van leden (bijvoorbeeld via agentschappen), zoals in de jachtsector vaak het geval is.

Met wie we onderhandelen

Nautilus onderhandelt met meer dan 150 bedrijven die duizenden medewerkers in dienst hebben. Lonen en arbeidsvoorwaarden worden meestal jaarlijks herzien, maar soms worden er ook overeenkomsten voor een aantal jaren gesloten. Op de sectorpagina's Waar we werken kunt u meer informatie vinden over met wie we overeenkomsten hebben.

Internationale onderhandelingen

Nautilus International was nauw betrokken bij het oprichten van het International Bargaining Forum (IBF), dat tegenwoordig de salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden voor zo'n 294.000 zeevarenden in de koopvaardijvloot bepaalt.

De vakbond zet zich via de Internationale Transportwerkersfederatie in voor een doelmatig IBF dat aanvaardbare arbeidsvoorwaarden moet realiseren bij onder goedkope vlag varende schepen. Er zijn IBF-overeenkomsten voor bijna 11.000 schepen, en dit betreft de salarissen van officieren, scheepsgezellen en stagiaires. De overeenkomsten gelden gewoonlijk voor twee jaar en Nautilus speelt een belangrijke rol bij het formuleren van en het onderhandelen over het eisenpakket met de werkgevers.

Het IBF behandelt daarbij ook internationale kwesties, zoals overeenkomsten voor oorlogsgebieden en hoog-risicogebieden. In deze overeenkomsten zijn aspecten aan de orde zoals bonussen, verzekeringen en repatriëringsrechten voor zeevarenden op schepen in gebieden waar sprake is van oorlogsconflicten of piraterij.

Overige onderhandelingen

Nautilus International is daarnaast actief in een groot aantal forums, waar de vakbond zich hard maakt voor loon naar werken en veilige werkomstandigheden voor professionals op zee en in de binnenvaart. Wij onderhouden hechte banden met andere relevante vakbonden, waarmee wij regionale en internationale problemen bespreken die gevolgen hebben voor het werkgelegenheidspakket.

Word vandaag nog lid van Nautilus