ga naar de inhoud

Erkenning van prestaties

Als vakbond voor maritiem en binnenvaartpersoneel is het de taak van Nautilus om te zorgen dat de belangrijke inspanningen van zeevarenden, binnenvaartschippers en andere maritieme professionals worden gewaardeerd.

Verder moeten we jonge mensen aanmoedigen om in de bedrijfstak te blijven werken door hun inspanningen op het vlak van studie en loopbaan te erkennen.

Daarom hebben we onze eigen prijzen ter erkenning van maritieme professionals en dragen we bij aan andere prijzen in onze bedrijfstak.

Prijzen voor stagiaires

Nautilus kent jaarlijks prijzen toe aan stagiaires. 

In Nederland wordt de prijs uitgereikt aan de 'meest sociaal-betrokken' student, op het moment dat hij of zij afstudeert aan een maritieme- of binnenvaartopleiding.

Prijzen voor maritieme professionals

Nautilus is jurylid bij nationale en internationale award-ceremonies voor de koopvaardij waarin uitmuntende prestaties worden erkend, zoals de KVNR Shipping Award, de International Seafarers' Welfare Awards, en de vakbond heeft diverse malen leden genomineerd voor de UK Merchant Navy-medaille. De communicatiemedewerkers van Nautilus zijn ook van tijd tot tijd jurylid tijdens het onderdeel maritieme media van de jaarlijkse Maritime Foundation awards.

Tijdens algemene ledenvergaderingen erkent de vakbond uitmuntend werk van haar leden met de speciale 'Nautilus Award'. Deze werd bijvoorbeeld in 2015 toegekend aan de officieren die een belangrijke rol hebben gespeeld in een missie van het VK om de verspreiding van het Ebola-virus tegen te gaan. Tijdens algemene vergaderingen wordt ook de Victoria Drummond-award uitgereikt – een door Nautilus ingestelde prijs die is opgedragen aan de eerste vrouwelijke scheepswerktuigkundige in het VK – die van tijd tot tijd wordt uitgereikt aan vrouwen die een positieve impuls geven aan het imago van vrouwen op zee.

Word vandaag nog lid van Nautilus