Accessibility.SkipToMainContent

Erkenning van prestaties

Als vakbond voor maritiem en binnenvaartpersoneel is het de taak van Nautilus om te zorgen dat de belangrijke inspanningen van zeevarenden, binnenvaartschippers en andere maritieme professionals worden gewaardeerd.

Verder moeten we jonge mensen aanmoedigen om in de bedrijfstak te blijven werken door hun inspanningen op het vlak van studie en loopbaan te erkennen.

Daarom hebben we onze eigen prijzen ter erkenning van maritieme professionals en dragen we bij aan andere prijzen in onze bedrijfstak.

Prijzen voor stagiaires

Nautilus kent jaarlijks twee prijzen toe aan stagiaires (officieren in opleiding); één in Nederland en één in het VK.

In Nederland wordt de prijs uitgereikt aan de 'meest sociaal-betrokken' student, op het moment dat hij of zij afstudeert aan de hogere zeevaartschool.

In het VK is er de Bevis Minter Award, een prijs die is ingesteld als eerbetoon aan een voormalige Council voorzitter. De Bevis Minter Award wordt sinds 1996 jaarlijks toegekend aan de stagiair die het 'meest waardig' is, als erkenning van doorzettingsvermogen en een bijzonder positieve houding ten aanzien van het behalen van succes in hun toekomstige loopbaan. De winnaar wordt genomineerd door zijn of haar hogere zeevaartschool, en kan zich in elke fase van de officiersopleiding bevinden.

Prijzen voor maritieme professionals

Nautilus is jurylid bij nationale en internationale award-ceremonies voor de koopvaardij waarin uitmuntende prestaties worden erkend, zoals de International Seafarers' Welfare Awards, en de vakbond heeft diverse malen leden genomineerd voor de UK Merchant Navy-medaille. De communicatiemedewerkers van Nautilus zijn ook van tijd tot tijd jurylid tijdens het onderdeel maritieme media van de jaarlijkse Maritime Foundation awards.

Tijdens algemene vergaderingen erkent de vakbond uitmuntend werk van haar leden met de speciale 'Nautilus Award'. Deze werd bijvoorbeeld in 2015 toegekend aan de officieren die een belangrijke rol hebben gespeeld in een missie van het VK om de verspreiding van het Ebola-virus tegen te gaan. Tijdens algemene vergaderingen wordt ook de Victoria Drummond-award uitgereikt – een door Nautilus ingestelde prijs die is opgedragen aan de eerste vrouwelijke scheepswerktuigkundige in het VK – die van tijd tot tijd wordt uitgereikt aan vrouwen die een positieve impuls geven aan het imago van vrouwen op zee.

Word vandaag nog lid van Nautilus