ga naar de inhoud

Zo’n 300.000 zeevarenden moeten worden afgelost. Hun werkperiode zit er op, ze willen naar huis. Maar slechts in 30 procent van de gevallen komt het tot een aflossing, is de schatting van reders. Tienduizenden mensen die werken op koopvaardij-, bagger- en andere schepen zitten als gevolg van de coronacrisis vast op hun schip, soms al meer dan een jaar, soms zelfs nog langer. 'Zeevarenden moeten worden vrijgesteld van reisbeperkingen', zegt Nautilus vicevoorzitter Sascha Meijer over de zeevarenden die niet naar huis kunnen, in een interview met Trouw op 19 september jongstleden.

Zonder belemmering aan en van boord gaan

'Problemen zijn er vooral voor zeelieden uit de Filippijnen, India en Indonesië',  zegt Sascha Meijer. De meeste Nederlandse zeelieden zijn volgens haar inmiddels wel 'gewisseld', al hebben ook zij vaak extra lang op hun thuisreis moeten wachten. Maar nog altijd zijn er, ook voor Nederlandse zeevarenden en waterbouwers, nog veel te veel knelpunten. 'Vandaar dat we er bij landen op hameren dat zij eerder afgesproken richtlijnen naleven: dat zeevarenden worden vrijgesteld van reisbeperkingen, inclusief quarantaine; dat zeelieden zonder belemmering aan en van boord kunnen gaan voor repatriëring, bemanningswisselingen, verlof aan wal en voor medische zorg; en dat ze voorrang krijgen bij de afgifte van visa. Sommige restricties zijn echt overbodig. Op schepen is immers nauwelijks besmettingsgevaar.'

 

'Zeevarenden moeten worden vrijgesteld van reisbeperkingen', zegt Nautilus vicevoorzitter Sascha Meijer over de zeevarenden die niet naar huis kunnen

Zeevaart en Waterbouw zijn vitale sectoren

De International Transport Workers 'Federation (ITF), waarbij Nautilus ook is aangesloten, schat dat er nu wereldwijd circa 300.000 zeevarenden vastzitten aan boord van schepen als gevolg van de crisis bij het wisselen van bemanning, veroorzaakt door Covid-19 grens- en reisbeperkingen van regeringen. En een gelijk aantal zeevarenden wacht om af te lossen aan wal. Dat maakt dat 600.000 zeevarenden door deze crisis worden getroffen.

Ook tal van Nautilus/FNV Waterbouw leden hadden al lang weer afgelost moeten worden, maar door de Coronacrisis is dat nog altijd moeilijk, door allerlei -vooral reis- restricties die er gelden. Nautilus International pleit er nadrukkelijk voor bij overheden en allerlei internationale instanties om ook de zeevaart en waterbouw als vitale sectoren te bestempelen en aflossingen te faciliteren. Een fitte bemanning is hoogst essentieel voor de onbelemmerde en veilige vaart. Fatigue en alle daarmee gepaard gaande ongelukken liggen constant op de loer. Ook in de pers, op websites en radio en televisie, vraagt Nautilus regelmatig aandacht voor deze nijpende kwestie.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus