ga naar de inhoud
Nautilus nieuws

Geslaagde ambassadeurs-dag ‘Zeebenen in de klas’ in Amsterdams Kromhout museum

28 mei 2024

Op vrijdag 24 mei jongstleden vond de jaarlijkse Zeebenen ambassadeurs-dag plaats in het fraaie Kromhout museum in Amsterdam. Zo’n 25 ambassadeurs, waaronder veel kapiteins, (hoofd)werktuigkundigen, machinisten en loodsen, wisselden in de ochtend ervaringen uit over hun gastlessen aan basisscholen en bespraken met elkaar tal van suggesties en mogelijke nieuwe initiatieven. Het middagprogramma bestond uit een boeiende rondleiding door ‘t Kromhout museum. Al met al een geslaagde dag, die werd afgesloten met een drankje en een hapje.

Legendarische Kromhout-motoren
In een gebied waar het ooit bulkte van de kleine scheepswerven en nautische industrie, is de Kromhoutwerf het enige nog levende bewijs van de economische glorie die de scheepsbouw Amsterdam tot in de twintigste eeuw bracht. Tot eind jaren 60 werden hier de legendarische Kromhout-motoren gebouwd. De Westkap is nog steeds in gebruik als scheepswerf en is omgeven door oude schepen. In de Oosthal kan tussen de historische en nog werkende Kromhoutmotoren een robuuste vloer flexibel worden ingericht voor evenementen.

Meer over ‘Zeebenen in de klas’
Het doel van de voorlichtingscampagne ‘Zeebenen in de klas’ is leerlingen van groep 7 en 8 in deze fase van hun schoolperiode te interesseren voor het zeevarend beroep onder het motto: ‘de kapitein hoort thuis in het rijtje met piloot en brandweerman’. De voorlichtingscampagne Zeebenen in de klas is een initiatief van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ): een samenwerkingsverband van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders(KVNR), Nautilus International, Nederlands Loodswezen en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij. Het project wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O-fonds).

Ook veel Nautilus ambassadeurs
De campagne werd in 2009 opgezet bij wijze van ‘pilot’ en duurde van 1 februari tot 30 juni 2009 en vond plaats in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De pilot bleek succesvol. De respons van 4,7 procent van de aangeschreven scholen (1.200 basisscholen) was meer dan gemiddeld hoog voor dergelijke projecten. Deze grote belangstelling was de reden dat besloten werd voor een landelijk project. In september 2010 ging het project officieel van start in de Groen van Prinstererschool in Capelle a/d IJssel. In september 2020 werd ondanks de strenge corona-maatregelen een begin gemaakt met een tweede decennium Zeebenen in de klas’. Dat ging af en toe ‘best lastig, vooral tijdens de lock-downs’. Corona is inmiddels nagenoeg voorbij en de scholen zien ons weer graag komen. Onze ambassadeurs, waaronder ook veel Nautilus-leden, hebben in de loop der jaren een goed netwerk opgebouwd.

Nieuwe ambassadeurs (kapiteins, stuurlieden, loodsen en werktuigkundigen) zijn altijd welkom. Meer informatie: zeebenenindeklas@gmail.com


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus