ga naar de inhoud

Wij zijn op zoek naar een (aankomend) Hoofdbestuurder (35 uur per week)

20 april 2023

Organisatie

Ons kernkompas is:

Nautilus International is een vakbond van en voor maritieme professionals verenigd op basis van vaktrots, ons unieke beroep en vakmanschap.

In een snel veranderende omgeving staat bestaanszekerheid voor ons voorop.
Als energieke veerkrachtige vakbond komen wij hier samen voor op. 

Nautilus NL, als onderdeel van Nautilus International, maakt zich sterk voor goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en vakmanschap in de maritieme sectoren. Onze leden staan centraal. De maritieme sectoren zijn grenzeloos en kennen vele nationale en internationale uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat er een sterke internationale vakbond is die opkomt voor de werknemers in de koopvaardij, offshore, waterbouw, binnenvaart en aanverwante walbedrijven. Onze focus ligt daarom op ledenwerving, kaderopbouw, zichtbaarheid en strijdbaarheid. We combineren activerend vakbondswerk met belangenbehartiging. 

Nautilus International heeft kantoren in Londen, Wallasey, Rotterdam, Basel, en Antibes en beweegt zich op een internationaal werkterrein. In Nederland is Nautilus lid van de FNV en gevestigd in Rotterdam waar 25 mensen werkzaam zijn.

Het bestuur van Nautilus Nederland bestaat uit hoofdbestuurders. De hoofdbestuurders zijn, binnen de kaders van Nautilus International, verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van het vakbondswerk van de Nederlandse vereniging. Het hoofdbestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en bekleedt namens de vereniging (statutaire) bestuurdersposities in die vertegenwoordigende organen binnen de maritieme sector waarin invloed van Nautilus International gewenst of noodzakelijk is. Nationaal, Europees en Internationaal. Het hoofdbestuur beslist onderling over de verdeling van de statutaire rollen (voorzitter, penningmeester, algemeen secretaris, vicevoorzitter). Het hoofdbestuur geeft leiding aan de werkorganisatie.

Wat ga je doen?

De hoofdbestuurder is een leiding- en richtinggevende functie met een strategisch en politiek karakter. Het betreft een beleidsbepalende, vertegenwoordigende en belangenbehartigende functie binnen Nautilus Nederland naar nationale en internationale organisaties/instanties in de maritieme sector en de overheid. De hoofdbestuurder draagt mede eindverantwoordelijkheid voor alle uitingen en activiteiten van de Nederlandse vereniging en – werkorganisatie. De hoofdbestuurder is lid van het Senior Leadership Team van de internationale vereniging en kan leidende rollen vervullen in andere branches van Nautilus International (te weten in Engeland en/of Zwitserland). De schaalgrootte van de organisatie brengt met zich mee dat de hoofdbestuurder een hands-on mentaliteit heeft en zich behalve met (hoofd)bestuurlijke en strategische taken ook bezighoudt met sectoraal vakbondswerk op tactisch en operationeel niveau. Bijvoorbeeld cao onderhandelingen en sectorale bestuursrollen. Met de nadruk op ledenwerving, ledenbinding, zichtbaarheid en strijdbaarheid. De hoofdbestuurder ontwikkelt en realiseert strategisch (organisatie) beleid. Hij of zij draagt zorg voor de ontwikkeling van een evenwichtig en realiseerbaar beleid op de toegewezen (beleids) portefeuille en zorgt dat dit wordt geïmplementeerd en uitgevoerd. Tevens draagt de hoofdbestuurder mede het beleid van Nautilus uit in de media en vertegenwoordigt de vereniging en/of de werkorganisatie. De hoofdbestuurder draagt mede verantwoordelijkheid en ziet toe op een effectieve een efficiënte werkorganisatie voor de uitvoering van het beleid en de behartiging van de belangen van onze leden. Hij/zij draagt nauwlettend zorg voor (aansturing) van werving en behoud van leden en kaderleden en ondersteunt initiatieven met betrekking tot ledenwerving en ledenbehoud door middel van promotie, publiciteit en voorlichting.

Profiel

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt een brede algemene ontwikkeling en een goed sociaaleconomisch en bedrijfseconomisch inzicht. Voor deze specifieke vacature is (strategisch) financieel inzicht een must. Tevens is het nodig dat je ervaring hebt met het aansturen van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan een veranderende omgeving. Tevens heb je een brede kennis en ervaring op alle werkterreinen van de Nederlandse en internationale vakbeweging. Een maritieme achtergrond is een sterke pre en affiniteit met de maritieme sector een must. Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van de Nederlandse en Internationale arbeidsverhoudingen.

Je hebt een dienstverlenende instelling, bent conceptueel en analytisch sterk, beschikt over een sterk beïnvloedend vermogen, sensitiviteit en tact onder meer in een cross culturele context.

Ten slotte beschik je over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je hebt geen bezwaar tegen internationaal reizen.

Indiensttreding

De huidige hoofdbestuurder (die de rollen van penningmeester en algemeen secretaris combineert) treedt in juni 2024 (statutair) terug. Eerdere indiensttreding is wenselijk in verband met een ‘warme’ overdracht. Nautilus is een vereniging waarbij de leden het bestuur kiezen. De functie van Hoofdbestuurder is dus een statutair gekozen functie. Indiensttreding vindt daarom mogelijk plaats in een aanloopfunctie tot aan de verkiezing en definitieve plaatsing in de functie is onder voorbehoud van verkiezing.

Locatie

Rotterdam ( Alexander)
In een snel veranderende omgeving staat bestaanszekerheid voor ons voorop. Als energieke veerkrachtige vakbond komen wij hier samen voor op.

Wij bieden

Het betreft een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden.

De functie is voorlopig ingedeeld in schaal 17 van de cao FNV-organisaties
(min. € 6.214,- max. € 8.361,-) op basis van een 35-urige werkweek.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Charley Ramdas, algemeen secretaris, mail CRamdasPersonal@Nautilusint.org of via telefoonnummer 06-22919742

Reageren

Stuur uw reactie uiterlijk 1 juni 2023, a.s. naar CRamdasPersonal@Nautilusint.org onder vermelding van vacature Hoofdbestuurder.

Procedure

Een assessment maakt deel uit van deze procedure en een VOG (verklaring omtrent gedrag) is vereist.


Word vandaag nog lid van Nautilus