ga naar de inhoud

In de nacht van zondag 26 op maandag 27 mei jongstleden legden de werknemers van het sleepbedrijf Svitzer vanaf middernacht hun werk neer in hun strijd voor een rechtvaardige cao. Vervolgens demonstreerden de Svitzer-werknemers, die werken in het vaargebied van Amsterdam en Rotterdam, op 27 mei van 12.00 tot 13.00 uur voor het hoofdkantoor van Svitzer in IJmuiden. Een speciaal ingehuurde nep directeur voerde de nep onderhandelingen buiten voor de deur. Even later gaf Svitzer directeur Fred Jeeninga aan binnenkort met een nieuw cao voorstel te komen. Nautilus bestuurder Jos Hilberding: ‘We hebben even kort overlegd binnen met elkaar en met onze kaderleden erbij. We wachten nu even af waar Svitzer mee komt. Als het weer niks voorstelt, zullen we de actiedruk verder op gaan voeren…’

Cao-conflict

De afgelopen weken werd al vijf keer gestaakt bij Svitzer. De slepers vinden het onacceptabel dat hun werkgever weigert tegemoet te komen aan de eis van de werknemers om betaald te worden voor alle uren die zij werken. Om een bedrijfseconomische crisis bij Svitzer te bezweren, zijn de werknemers vanaf 2014 gemiddeld 8,5 uur per week meer gaan werken, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover stond. Nu Svitzer uit de financiële problemen is, willen de werknemers dat Svitzer de lonen aanpast aan het aantal gewerkte uren. Dat hoeft overigens niet in één klap; de werknemers zijn bereid reparatie van de kloof tussen loon en gewerkte uren over enkele jaren uit te smeren.

Werkgever probeert tweedeling te creëren

Op donderdag 16 mei jl. hadden FNV Havens en Nautilus International een verkennend overleg met Svitzer om het cao-conflict op te lossen. Ondanks het feit dat Svitzer het initiatief nam tot dit overleg, was het management geenszins bereid tegemoet te komen aan de redelijke eisen van de werknemers. Volgens het Svitzer-management kan er alleen financiële ruimte worden gecreëerd als de vakbonden bereid zijn een cao af te sluiten met slechtere arbeidsvoorwaarden voor toekomstige werknemers. Asmae Hajjari van FNV Havens: 'Svitzer dacht dat de werknemers hun strijd zouden staken, omdat de verslechteringen niet voor hen gaan gelden. Maar de werknemers hebben unaniem besloten hier niet in te trappen. Ze willen niet dat er onderscheid wordt gemaakt tussen huidige en toekomstige werknemers, omdat hierdoor concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat tussen groepen werknemers binnen hetzelfde bedrijf.'

Rotterdamse sleepboot vaart ook niet uit

Het scheepvaartverkeer ondervond tot ruim in de middag opnieuw hinder van de werkonderbreking op de zes sleepboten in de wateren tussen IJmuiden en Amsterdam. Zeeschepen konden pas later vertrekken of de haven worden binnengesleept. Dit was ook het geval in Rotterdam, waar één sleepboot van Svitzer actief is.

Calamiteit

Twee sleepboten van Svitzer hebben in de nacht van zondag op maandag wel een carcarrier in de Amsterdamse haven assistentie verleend, ondanks de aangekondigde staking. Het windgevoelige schip moest tegen de kant gehouden worden omdat het dreigde af te drijven. ‘Zoiets geldt als calamiteit’, stelt Jos Hilberding. ‘Dan moet de actie even wijken voor de actuele situatie.’

 

De afgelopen weken werd er al vijf keer gestaakt bij Svitzer.

Het havensleepbedrijf Svitzer is een dochteronderneming van de Deense multinational A.P. Moller-Maersk. Maersk Line is de grootste containerrederij ter wereld. De terminal-divisie, APMT, exploiteert tientallen terminals wereldwijd, waaronder twee in Rotterdam. Svitzer opereert behalve in Nederland ook in tal van andere havens binnen en buiten Europa. De cao geldt voor 63 werknemers.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus