ga naar de inhoud

In eerdere Telegraphs hadden wij al aangeven dat Vroon in zwaar weer verkeerde, doordat de olie- en gasmarkt zwaar onder druk staat. Vroon heeft inmiddels aangegeven dat de situatie sinds het laatste contact met Nautilus is verslechterd. Er moet verder ingegrepen worden om de kosten te drukken, volgens het bedrijf. Niet alleen is er minder werk, maar de contracten die binnengehaald worden, zijn tegen voorwaarden waar eigenlijk niet voor gewerkt kan worden. Overigens is dit iets waar niet alleen Vroon mee te maken heeft, maar de gehele olie- en gasindustrie.

Werkgelegenheid onder druk

Werden tot op heden alleen de werknemers in de lagere rangen benaderd om via een beëindigingsovereenkomst hun arbeidsovereenkomst te beëindigen, nu zullen alle rangen benaderd gaan worden. Nautilus bestuurder Bert Klein: 'Hoewel Vroon de werknemers benadert om via een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, het bedrijf te verlaten, heeft de werkgever niet veel om aan te bieden. De aanbieding gebeurt op basis van de wettelijke transitievergoeding 2020. Vroon heeft eerder al aangegeven dat men niet tot een generieke afspraak wil komen, vastgelegd in een sociaal plan. Men gaat dus voor de individuele benadering.'

Individuele keuze

'Deze wens om met elke werknemer apart rond de tafel te gaan zitten, geeft de werknemer wel de keuze om individueel te onderhandelen. Dit kan ook goed uitwerken, omdat voor iedereen de situatie anders is. Is er kans op snel ander werk? Is de tijd tot pensioen langer over korter?, etc. Dit alles bepaalt of je als werknemer in kunt stemmen met een sobere aanbieding of niet.'

Nog geen gedwongen vertrek

Bert Klein: 'Tot nu toe worden werknemers dus benaderd om vrijwillig mee te werken. Er kan natuurlijk een tijd komen dat de vrijwilligheid verdwijnt en dat Vroon gedwongen ontslagen niet langer gaat of kan uitsluiten. Dit laatste is gelukkig nog niet aan de orde! Wel blijven wij onze leden uiteraard individueel bijstaan en is het lidmaatschap van Nautilus sowieso van belang, omdat collectief optrekken nu eenmaal sterker maakt dan individueel. Zeker in onzekere tijden!'


Word vandaag nog lid van Nautilus