ga naar de inhoud

Video: Wij willen bij Maersk doorvaren met dezelfde arbeidsvoorwaarden!

4 januari 2021

Op 23 december 2020 wilde Nautilus, samen met 24 met ontslag bedreigde Nederlandse werknemers bij Maersk, online een petitie aan het Maersk management aanbieden, getiteld: ‘Niemand gedwongen de poort uit bij Maersk!’

Het Maersk management bleek echter geen behoefte te hebben aan een face to face meeting met zijn eigen medewerkers…(waarna de petitie later die dag per mail werd verstuurd). De (internationale) pers gaf echter wel ruim aandacht aan de petitie en onder meer in het Financieel Dagblad (27-12-20) verklaarde het Maersk management desgevraagd vervolgens:

‘Maersk zegt in een reactie 'in een positieve dialoog zo snel mogelijk een oplossing te vinden, opdat alle betrokkenen duidelijkheid krijgen over hun toekomst. In gesprekken met de vakbond zei het concern later deze groep een baan te willen geven, maar dan tegen Deense arbeidsvoorwaarden. 'Dat betekent dat ze rond de 30% minder gaan verdienen en de sociale bescherming slechter is. Die teruggang is te groot', aldus Nautilus bestuurder Marcel van Dam.’

Niet akkoord met 30% salarisverlaging!

In deze video eisen drie Nautilus leden, mede namens al hun met ontslag bedreigde collega’s, dat ze graag willen doorvaren bij Maersk en wel met dezelfde arbeidsvoorwaarden. En dat ze uiteraard niet akkoord gaan met 30% salarisverlaging!

Maersk heeft onlangs zijn 5 nog resterende schepen, die onder Nederlandse vlag voeren, verkocht. En tegelijkertijd aangekondigd dat de kapiteins en Hoofdwerktuigkundigen (Hwtk’s) wel in dienst kunnen blijven, maar dat er voor de Nederlandse officieren in de andere rangen en de gezellen geen plaats meer zou zijn.

 

 

Wij gaan niet akkoord met 30% salarisverlaging!

Petitietekst:

‘Memorandum of understanding (MOU) on job security moet nagekomen worden’

NIEMAND GEDWONGEN DE POORT UIT BIJ MAERSK!

 In september van dit jaar ontvingen we van u bericht dat Maersk de intentie heeft om de 5 nog resterende schepen, die onder Nederlandse vlag varen, voor het eind van dit jaar te verkopen. U kondigde toen aan dat de kapiteins en Hwtk’s in dienst kunnen blijven. Maar voor de 24 officieren in de andere rangen en de gezellen zou geen plaats meer zijn.

In strijd met gemaakte afspraken!

Het is voor ons onbegrijpelijk dat een winstgevend bedrijf als Maersk, met ruim 300 schepen in de vaart, niet in staat zou zijn ons te herplaatsen op één van deze schepen. Volgens ons moet het mogelijk zijn, om naast de kapteins en Hwtk’s, alle 24 werknemers werk te bieden binnen Maersk, gezien de grootte van de vloot.  Daarnaast is in onze arbeidsovereenkomsten opgenomen dat ‘men dienst moet doen op door de reder aan te wijzen schepen’. Dit is niet vlag gebonden! 

Ook zitten op dit  ogenblik collega’s aan boord die niet kunnen worden afgelost met de feestdagen omdat er geen aflosser beschikbaar is terwijl er  Nederlandse collega’s thuis zitten en graag willen varen!

Tevens bevreemdt het ons bijzonder dat u op dit moment nieuwe medewerkers aan het werven bent in Oost Europese landen. Hier lijkt duidelijk sprake van verdringing te zijn!

Bovendien is er in 2011 tussen Nautilus en AP Moller Maersk een ‘memorandum of understanding (MOU) on job security’ afgesloten. Deze ‘gentlemen agreement’ beschouwen wij nog steeds van toepassing. De beoogde reorganisatie, waarbij 24 werknemers boventallig worden, is daarom volledig in strijd met de afspraken, zoals vastgelegd in deze MOU.

Wij eisen dan ook dat u de door u aangekondigde ontslagen onmiddellijk terugtrekt en alle met ontslag bedreigde collega’s plaatst op uw schepen!

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus