ga naar de inhoud

Nautilus International, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) zijn bijzonder verheugd  dat begin juni dit jaar de binnenvaart opnieuw erkenning heeft gekregen van het Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche RI&E Binnenscheepvaart.

Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. De binnenvaart heeft zo’n branche RI&E, die door het CBRB, BLN en Nautilus geactualiseerd is, bijgewerkt voor alle wettelijke wijzigingen. Deze geactualiseerde RI&E is opnieuw erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de branche RI&E gebruiken en vallen hierdoor buiten de toetsingsplicht door een gecertificeerde Arbodeskundige. Een dergelijk advies kost al gauw € 1.000.

Nautilus binnenvaartbestuurder Bert Klein: ‘De branche RI&E is hiermee nu opnieuw officieel erkend. We zijn er trots op dat we in de binnenvaart voor alle werknemers en ook ondernemers een goed instrument ontwikkelen.’

RI&E verplicht

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel verschillende Arborisico’s zijn. Risico’s die werkgevers, ondernemers en vakbond in kaart willen brengen en terugdringen. De binnenvaart wil veilige werkplekken bieden.

Een werkgever brengt door middel van een RI&E de arbeidsrisico’s structureel in kaart en middels het Plan van Aanpak worden deze risico’s systematisch aangepakt. Binnenvaartbedrijven kunnen gebruik maken van de branche RI&E, zoals ontwikkeld door Nautilus, het CBRB en BLN. Op arbo-binnenvaart is alle informatie te vinden.

Digitale Tool

Voor leden van het CBRB en BLN is een digitale tool beschikbaar, waarmee de vragenlijsten van de branche RI&E gemakkelijker ingevuld kunnen worden. De tool selecteert automatisch de vragen die relevant zijn voor het type schip of schepen van de leden. Door het invullen van vragen worden zaken een licht, matig of hoog risico toegekend, daarmee kan de ondernemer prioriteiten bepalen welke acties ondernomen moeten worden om de geïnventariseerde arbeidsrisico’s te gaan beheersen. Met de digitale tool voor de leden van CBRB en BLN worden de acties automatisch verwerkt in een eigen plan van aanpak.

Met de RI&E weet de ondernemer welke risico’s hij loopt en hoe hij daarmee om moet gaan. Dit is nodig om veilig en gezond te kunnen werken!


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus