ga naar de inhoud
Nautilus nieuws

Vakbonden zetten strijd tot naleving van non-seafarers' work clause onverminderd door

29 september 2020

In 2018 is er tussen vakbonden en bedrijven wereldwijd een afspraak gemaakt over het veilig sjorren van lading op schepen. Sjorren moet worden gedaan door getrainde en ervaren havenarbeiders, voor zover zij aanwezig zijn, zodat er een einde komt aan de gevaarlijke en soms zelfs dodelijke praktijk van het belasten hiermee van vermoeide zeevarenden. Deze afspraken zijn daarna in vele cao’s overgenomen. Ook in Nederland.

Extra gezondheids- en veiligheidsrisico's

De internationale en Europese transportvakbondskoepels ITF en ETF en de aangesloten vakbonden Nautilus NL, FNV Havens en Ver.di verlangen al lange tijd van de sector deze clausule na te leven; om zeevarenden niet langer bloot te stellen aan extra gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek en om havenwerkers niet langer te beroven van voor hen belangrijk werk. Helaas heeft de Rotterdamse kort geding rechter er eind augustus jongstleden van afgezien om een reder en manning agents te veroordelen tot onmiddellijke nakoming van deze Non-Seafarers' Work Clause, ook wel bekend als de Dockers' Clause.

Te complex voor kort geding

Volgens het vonnis was spoedeisend belang bij de verzochte voorziening aanwezig, gelet op de niet-naleving van de clausule. De voorzieningenrechter was echter van mening dat een verdergaande juridische beoordeling nodig is van verschillende feitelijke en juridische aspecten, aldus het vonnis. Het is teleurstellend dat de rechter de zaak te complex vond voor een kort geding.

Strijd voor veilig sjorren gaat verder

Ondanks de afwijzing van de door de vakbonden verzochte voorlopige voorziening om sjorren door zeevarenden te verbieden, in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure, zijn de afspraken volgens de vakbonden duidelijk. De bonden zetten de strijd voor veilig sjorren dan ook voort. In de rechtzaal en in de haven! Immers, afspraak is afspraak. Heb jij als zeevarende input over (onveilig) sjorren? Laat het ons weten via infonl@nautilusint.org


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus