ga naar de inhoud

In onze eerdere berichten over de jaarvergadering en de verkiezingen van de Raad van Advies voor de kiesgroep Pensioen/ Uitkeringsgerechtigden, is per abuis de zinsnede weggevallen waarin wij onze leden uitnodigen om zich te kandideren voor een drietal zetels.

Die vacante zetels ontstaan doordat de zittingstermijn van drie Raad van Advies leden, de heren Oudmaijer, Gabriëls en Schrijnder, dit jaar verstrijkt.

Alle drie genoemde leden hebben zich herkiesbaar gesteld voor de verkiezingen die tijdens de jaarvergadering op 21 september a.s. zullen plaatvinden.

Naast deze drie kandidaten kunnen andere geïnteresseerde leden uit de groep gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden zich alsnog kandideren.

Dat kan per mail of fysieke post met de volgende informatie:

  • Voor en achternaam
  • Adres en postcode
  • Emailadres
  • Lidnummer
  • Korte motivatie (max. 1 A 4)

Uw kandidaatstelling zien wij graag uiterlijk 1 september a.s. tegemoet.

U kunt die sturen naar: mbrandsema@nautilusint.org

of

Nautilus International
T.a.v. Charley Ramdas
Antwoordnummer 90200
3009 VB Rotterdam

Van de gelegenheid gebruikmakend attenderen wij u erop dat u tot uiterlijk 1 augustus a.s. nog moties voor de jaarvergadering kunt indienen. U kunt daartoe ook de hierboven vermelde adressen gebruiken.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus