ga naar de inhoud

Op dinsdagmiddag 20 juni 2023, vindt vanaf 13.00 uur de jaarvergadering van de Nederlandse branch van Nautilus International plaats in het Delta Hotel aan de Maasboulevard 15 te Vlaardingen. 

Vooraf ben je welkom voor een lunch om 12.00 uur.

Aansluitend op de jaarvergadering vindt ook het jaarlijkse symposium plaats. Voor de jaarvergadering en/of het symposium en voor de lunch kun je een mail sturen aan jaarvergadering@nautilusint.org

Agenda Jaarvergadering Nautilus International

 1. Opening door voorzitter Marcel van den Broek
 2. Bestuursverslag van het gevoerde beleid van Nautilus NL over 2022
 3. Financieel verslag Nautilus NL over 2022
 4. Décharge van het bestuur
 5. Statutenwijziging
 6. Verkiezing leden Raad van Advies
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bij agendapunt 2

Aan de hand van het jaarverslag zal het bestuur verantwoording afleggen over de activiteiten en het gevoerde beleid in 2022. Tijdens de jaarvergadering ontvang je een hard copy. Het verslag is vanaf 1 juni ook op de Nautilus website terug te vinden.

Bij agendapunt 3

Aan de hand van de jaarrekening zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid over het jaar 2022. Tijdens de jaarvergadering ontvang je een hard copy van de jaarrekening.

Bij agendapunt 5

In verband met het instellen van een Raad van Toezicht zal tijdens de jaarvergadering een statutenwijziging worden voorgelegd. Het instellen van een Raad van Toezicht is van belang om te zorgen dat Nautilus voldoet aan de nieuwe wettelijk gestelde strengere eisen van ontvankelijkheid (art 3:305a BW), zodat wij als vakbond de mogelijkheid houden tot collectieve rechtsvordering. Vooral belangrijk in situaties waarin leden schroom hebben om met naam en toenaam een vordering tegen hun werkgever in te stellen. Ook is in de statutenwijziging geformaliseerd dat de Raad van Advies de afgevaardigde naar het FNV Ledenparlement verkiest. Tevens is klein onderhoud gepleegd aan de statuten door enige punten – veelal tekstueel -  aan te passen aan de nieuwste notariële inzichten. De voorgestelde akte van statutenwijziging ligt vanaf 20 mei ter inzage op ons kantoor in Rotterdam.

Bij agendapunt 6 - Bevestigen coöptatie

Eerder dit jaar hebben we onze leden opgeroepen zich aan te melden voor de vacatures in de Raad van Advies. Niemand heeft zich aangemeld. Wel zijn sinds de vorige jaarvergadering de volgende personen per coöptatie tot de Raad van Advies toegetreden:

 • Chris Haan, kiesgroep stuurlieden/kapiteins
 • Björn Mast, kiesgroep stuurlieden/kapiteins
 • Mathijs Ballieux, kiesgroep werktuigkundigen

Voorstellen

Er zijn geen voorstellen door de leden ingediend.

 

Symposium met als titel: "Toekomst Nederland Scheepvaartland‘’

Symposium

Gewoontegetrouw zal er na afloop van het formele gedeelte van de jaarvergadering een symposium met als titel: 'Toekomst Nederland Scheepvaartland' worden georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Voor het symposium kun je je aanmelden via symposium@nautilusint.org.

Hoe maken we de varende sectoren aantrekkelijker voor jongeren? Waarom verlaten zoveel varenden de sector? Hoe zorgen we dat zij (langer) blijven varen? Hoe trekken we als sector talentvolle mensen aan en hoe bieden we hen toekomstperspectief? Zijn cultuur en arbeidsrelaties in de varende sectoren modern en aantrekkelijk? Ook in het kader van werk en privé en arbeid naast ouderschap en zorgtaken? Kortom, hoe zorgen we dat Nederland een scheepvaartland blijft?

Verschillende sprekers gaan vanuit diverse achtergronden in op deze actuele vragen. Met Liana Engibarjan, binnenvaartschipper en influencer die de binnenvaart als aantrekkelijke sector promoot. En met boeiende bijdragen ook van Christel van Lent, Manager Crew en Harold Linssen, Director Ship Management Department bij Van Oord. En natuurlijk gaan we ook in gesprek met onze leden en overige aanwezige gasten.

Na afloop van het symposium is er de gelegenheid tot napraten en kun je genieten van een hapje en drankje.


Word vandaag nog lid van Nautilus