ga naar de inhoud

Na bijna 10 jaar van discussie lijkt de Tweede Kamer nu eindelijk gewapende particuliere beveiligers toe te staan op koopvaardijschepen om deze te beschermen tegen piraterij!

Op 23 januari 2018 behandelde de Tweede Kamer plenair het initiatiefwetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK). VVD, PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie steunen het plan in ieder geval, terwijl de ChristenUnie als voorwaarde stelt dat in de wet eerst cameratoezicht wordt geregeld. Daarom is voor deze partij cameratoezicht een harde eis. De steun van de ChristenUnie kan belangrijk zijn als het voorstel uiteindelijk in de Eerste Kamer komt.

Regeringspartij D66 is ook nu nog tegen. Dat geldt ook voor de oppositiepartijen GroenLinks en SP. De PvdA vraagt zich af of de noodzaak wel groot genoeg is om de particuliere beveiligers toe te staan.

Veel media aandacht mede dankzij Nautilus

Nautilus heeft zich de afgelopen weken, samen met de KVNR, NVKK en de VMG bijzonder ingespannen om media-aandacht voor deze voor alle Nederlandse zeevarenden zo belangrijke zaak te krijgen. Zo was onder meer Nautilus Raad van Advies lid, kapitein Johan Kooij, regelmatig te zien op televisie en te horen op de radio.

Over enkele weken buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over het, zeer waarschijnlijk dan geamendeerde, wetsvoorstel om al dan niet voor te stemmen.

Met dit wetsvoorstel kunnen zeevarenden onder de Nederlandse vlag altijd rekenen op bescherming in de High Risk Area bij Somalië. Hiermee wordt een jarenlange zorg weggenomen van veel bemanningsleden én hun thuisfront. Het wetsvoorstel is ook in lijn met het beleid in andere EU-lidstaten en zorgt daarmee voor een gelijk speelveld voor de Nederlandse koopvaardij. Dit draagt ertoe bij dat het aantrekkelijk blijft om onder Nederlandse vlag te varen.

Strikte kwaliteitseisen 

Wij waarderen de zorgvuldigheid waarmee de indieners de mogelijkheid bieden om gekwalificeerde private beveiligingsbedrijven in te zetten. Het wetsvoorstel regelt strikte kwaliteitseisen en het juridische kader waarbinnen deze bedrijven mogen handelen. Het "VPD-tenzij" principe is toegepast, dus private beveiliging is pas mogelijk als een militair Vessel Protection Detachment niet mogelijk is.

Wordt vervolgd.


Word vandaag nog lid van Nautilus