ga naar de inhoud

Op de jaarvergadering van Nautilus International op 14 juni 2022 wordt een kleine technische statutenwijziging behandeld. Deze heeft te maken met een vergissing van ons notariskantoor in een eerder jaar waardoor een stukje tekst onbedoeld is verwijderd.

De statutenwijziging houdt in het terugzetten in de statuten van de volgende tekst:

4.5. Door toelating tot het lidmaatschap van een persoon die werkzaam is in dan wel beschikbaar is in de maritieme sector, geeft dit lid een onherroepelijke volmacht aan het bestuur om namens hem/haar het lidmaatschap van Maritiem Platform Gepensioneerden, een vereniging statutair gevestigd te Rotterdam, aan te vragen bij het bestuur van Maritiem Platform Gepensioneerden zodra hij/zij kwalificeert als een Aangesloten lid, tenzij de persoon schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt dat hij/zij géén lid wenst te worden van Maritiem Platform Gepensioneerden. Voorts worden de leden die op het tijdstip van de statutenwijziging van tien april tweeduizend veertien kwalificeren als lid, door het van kracht worden van bedoelde statutenwijziging, geacht volmacht aan het bestuur te hebben gegeven om namens hen het lidmaatschap van Maritiem Platform Gepensioneerden aan te vragen bij het bestuur van het Maritiem Platform Gepensioneerden zodra hij/zij kwalificeert als een Aangesloten lid, tenzij een lid schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt dat hij/zij géén lid wenst te worden van Maritiem Platform Gepensioneerden.


Het huidige artikellid 4.5 zal hierdoor worden omgenummerd tot artikellid 4.6.

De akte van statutenwijziging ligt thans ter inzage op het kantoor van Nautilus/FNV Waterbouw aan de Pegasusweg 200, 2e etage, in Rotterdam. Leden die dit willen inzien worden verzocht vooraf een afspraak te maken via infonl@nautilusint.org.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus