ga naar de inhoud

Het zal niemand verbazen dat in deze tijden van aflosproblemen onder invloed van het voortwoekerende corona virus ook stagiairs hier de negatieve gevolgen van ondervinden. Er staat weer een grote groep stagiairs klaar om aan boord te gaan. Gaat het lukken?

De Telegraph en Golf lezers, alsmede de reguliere bezoekers van de FNV Waterbouw en Nautilus websites, zijn goed op de hoogte van de inspanningen die de bond verricht op nationaal en internationaal gebied om de aflosproblematiek onder de aandacht te krijgen van nationale overheden, ILO en IMO, alsmede nationale tv en radio. Stagiairs worden in die berichten niet altijd specifiek benoemd, maar vallen hierbij natuurlijk gewoon onder de categorie zeevarenden. Zij ondervinden dezelfde problemen als de reguliere zeevarenden, maar daar bovenop kennen zij nog een aantal specifieke problemen.

Specifieke problemen stagiairs

Onder invloed van het coronavirus ontstaan er allerlei nieuwe uitdagingen voor de stagiair. Rederijen kunnen, vanwege de onzekerheid die het virus met zich meebrengt, besluiten om de plaatsing van de stagiair niet af te blazen, maar wel uit te stellen. Later op stage gaan, betekent dat je minder vaardagen kunt maken, omdat je weer op tijd terug moet zijn op de zeevaartschool. Deze dagen zullen rechtsom of linksom moeten worden ingelopen. Verder kan het voorkomen dat de school weer begint en je nog niet van boord kunt.

Ook zijn er belangrijke stagegevers zoals bijvoorbeeld de Holland Amerika Lijn, die de meeste zo niet alle toezeggingen aan stagiairs hebben moeten afzeggen, omdat zij los van de aflossingsproblematiek al hun schepen hebben opgelegd en de schepen in die toestand verre van ideaal zijn om fatsoenlijk stage te lopen en de broodnodige ervaring op te doen.

Rondje scholen en werkgeversorganisaties

Op verzoek van het bedrijfsleven heeft er in juni jongstleden een uitvraag plaatsgevonden onder de zeevaartscholen om te inventariseren in hoeverre het virus de plaatsing van stagiairs mogelijk negatief beïnvloedt. Algemeen beeld is dat de schade lijkt mee te vallen, zeker als rekening wordt gehouden met het feit dat ten tijde van de uitvraag lang nog niet alle potentiele stagiairs er qua studievoortgang voor klaar waren. De KVNR wist namens de koopvaardijreders aan te geven dat zij vooralsnog een goede bereidheid zien onder de leden om stagiairs op te nemen. Ook de Vereniging van Waterbouwers geeft aan geen grote problemen te verwachten.

 

Later op stage gaan, betekent dat je minder vaardagen kunt maken, omdat je weer op tijd terug moet zijn op de zeevaartschool.

Rondje Nautilus student leden

Een belronde door Nautilus voorzitter Marcel van den Broek langs Nautilus studenten leden leverde over het algemeen een gemengd beeld op: ‘Het aan- en afmonsteren levert hier en daar problemen op en walverlof zit er eigenlijk niet in. Ook is er een groep die onverwachts de stageplaats toezegging geannuleerd ziet door de reder. In hoeverre dit uiteindelijk gaat leiden tot geheel geen stageplek vinden, moet ten tijde van het schrijven van dit artikel nog blijken. Gelukkig ook jonge leden gesproken die nauwelijks problemen hebben ondervonden en tevreden terugkijken op een geslaagde tijd aan boord.’

Oplossingen

Stagebegeleiders van de zeevaartscholen kennen goed de weg naar deze werkgeversorganisaties om via hen studenten die nog zoekende zijn aan een stageplaats te helpen. Een KVNR medewerkster blijft de komende maanden actief om daar waar nodig te bemiddelen. Tevens kunnen we melden dat Nautilus tezamen met het scholenveld en zeewerkgevers succesvol heeft gepleit voor een tijdelijke versoepeling van de vaardageneis om beter in te kunnen spelen op de onder invloed van het virus ontstane situatie. Zowel de ministeries van I&W als Onderwijs hebben onder voorwaarde van enkele condities ingestemd met een versoepeling van de verplichte vaartijd met 60 dagen voor een periode tot aan het einde van het komende schooljaar. Mocht aan het einde van die periode blijken dat er een verlenging nodig is, dan mag daar door de sectoren een nieuwe aanvraag toe worden ingediend.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus