ga naar de inhoud

Na maanden van lange en moeizame onderhandelingen over een Sociaal Plan, vanwege de door Van Oord in juni dit jaar aangekondigde reorganisatie, hebben onze leden bij Van Oord eind september ingestemd met het resultaat.
Wel met de nodige opmerkingen erbij. Want onze leden vinden het belangrijk dat hun vakbond FNV Waterbouw/Nautilus nauw betrokken blijft bij de uitvoering van het Sociaal Plan.

 

 

 

 

 

Er zijn ook afspraken gemaakt om verdringing  en onnodig gedwongen ontslag te voorkomen

Regelmatig evaluatiegesprekken

FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas: 'Naast afspraken over 'van werk naar werk' en de nodige financiële compensatieregelingen bij ontslag, zijn er afspraken gemaakt om verdringing en onnodig gedwongen ontslag te voorkomen. Regelmatig zullen hierover evaluatiegesprekken plaatsvinden met Van Oord. Daarbij zal het formatieplaatsenplan, dat bij de aankondiging van het ontslag aan dit alles ten grondslag heeft gelegen, betrokken worden. Met name om de verhouding Nederlandse en niet-Nederlandse bemanning goed te kunnen volgen. Van groot belang daarbij is de informatie over de bemanningssamenstelling en het werkaanbod, waarover onze leden ons steeds informeren. Zo zullen wij samen met onze leden de ontwikkeling van de werkgelegenheid van de Nederlandse bemanningsleden nauwgezet in de gaten blijven houden. Met het ondertekenen van het Sociaal Plan zetten wij ons vakbondswerk dan ook onvermoeibaar voort.'


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus