ga naar de inhoud

…en betaal je werknemers waar ze recht op hebben!

Protestactie Nautilus International op:
11 juli a.s., 09.30 uur, Arnhem

Waar: Bij afvaart SijFa MS Carmen IJsselmeercruise, Rijnkade NK 4 (nabij John-Frost Brug), Arnhem.

Tevreden gasten bestaan alleen met tevreden personeel. Helaas is dit laatste niet het geval bij SijFa Cruises!

Op zich goed nieuws voor de gasten en de werknemers van de Nederlandse riviercruisemaatschappij SijFa Cruises uit Malden, dat er nu na de lockdown eindelijk weer gereisd kan worden.

Echter een goede reis vereist ook eerlijke arbeidsomstandigheden voor de bemanning, die garant staat voor al het werk en de service aan boord. Helaas blijft SijFa Cruises op dit gebied ernstig in gebreke en is zij verschillende werknemers nog steeds loon en sociale uitkeringen verschuldigd.

Als Nautilus proberen we al drie jaar in vier gevallen het achterstallige loon veilig te stellen. Helaas zijn wij daarin, net als de rechtbanken, tot dusver niet in geslaagd, omdat SijFa Cruises een ‘kat-en-muisspel’ speelt met behulp van vindingrijke bedrijfsconstructies in Zwitserland.

Wat is er gebeurd?

Tot het einde van het seizoen 2018 en vervolgens opnieuw in 2019 en 2020 was de bemanning op de drie schepen van de Nederlandse rederij in dienst van een, dochteronderneming: -SijFa Crewing in Zwitserland.

In 2018 hebben we een aantal klachten van bemanningsleden ontvangen. De eerste kwam in maart 2018 van twee Bulgaarse bemanningsleden. Zij werkten op de MS Carmen en beweerden onder uiterst slechte arbeidsomstandigheden te moeten werken. Eén matroos verwondde zich, maar mocht geen medische behandeling zoeken. Maar daar zij de schepen vervolgens zonder kennisgeving verlieten, zagen wij als maritieme vakbond geen wettelijke mogelijkheid om iets te doen.

Iets later, eind 2018 en begin 2019, ontvingen we klachten van in totaal vier bemanningsleden, waaronder zelfs een hotelmanager. Het ging om achterstallig loon, massaal overwerk en in twee gevallen onbetaalde pensioenbijdragen. De schade bedraagt inmiddels meer dan 25.000 euro.

Als vakbond hebben wij eerst geprobeerd contact op te nemen met het bedrijf om naar oplossingen te zoeken, maar helaas zonder succes. Maar ook de volgende juridische stappen tegen SijFa Crewing in Zwitserland liepen op niets uit, omdat SijFa Crewing niet inging op de uitnodigingen van de rechtbank en zichzelf kort daarna doodleuk ophief.

Korte tijd later heeft SijFa Crewing het bedrijf in Zwitserland opnieuw opgestart met een nieuw adres en een bevoegde Zwitserse advocaat. In de herfst van 2019, lukte het ons eindelijk om te communiceren met mevrouw Sijbrands, de eigenaar in Nederland. Er was  zelfs een telefonische vergadering, waarbij ook de directeur Personeelszaken, mevrouw de Wal, betrokken was. Hierop werd beloofd oplossingen te vinden en de vier gevallen te onderzoeken. Wij als vakbond werden zelfs verzocht de arbeidscontracten voor het nieuwe seizoen te controleren en in overeenstemming te brengen met de Zwitserse arbeidswetgeving.

Belofte niet nagekomen

Toen deze belofte niet werd nagekomen, hebben wij opnieuw een rechtszaak aangespannen, ditmaal voor in totaal vier bemanningsleden. Op 10 september 2020 vond een eerste bemiddelingszitting plaats in de rechtbank van Glarus, Zwitserland. De advocaat die officieel optreedt voor Sijfa in Zwitserland was hierbij aanwezig. Hij zei echter dat hij sinds april 2020 geen contact meer had gehad met de directie in Nederland en dat hij geen commentaar kon geven op de vier looneisen. Enkele dagen later werd bekend dat Sijfa Crewing in Zwitserland faillissement had aangevraagd. De rechtbank heeft vervolgens op 1-10-2020 besloten de onderneming te liquideren. Dit betekent dat SijFa Zwitserland niet langer bestaat.

Sinds begin 2021 proberen we nu SijFa in Nederland wettelijk aansprakelijk te stellen. Helaas is dit zeer ingewikkeld en kan dit erg lang duren. Daarom hebben wij inmiddels besloten de reizen van dit bedrijf vanaf nu en in de toekomst te volgen en op die manier het bedrijf te vragen eindelijk de achterstallige lonen en afdrachten te betalen.

 

 

 

Een goede reis vereist ook eerlijke arbeidsomstandigheden voor de bemanning

Dubieuze constructie

Wij zijn van mening dat de verbinding van SijFa Crewing  met Zwitserland van meet af aan een dubieuze constructie was. De arbeidsovereenkomsten zijn formeel ondertekend met Zwitserse rechtspositie en adres. Alle managementbeslissingen en in het bijzonder alle instructies aan werknemers werden en worden echter altijd vanuit Nederland genomen.

Wij zijn van mening dat SijFa Cruises BV, Malden Nederland, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de aanspraken van de werknemers jegens Sijfa Crewing Switzerland.

Zeer ondoorzichtige bedrijfsstructuren in de riviercruisesector

Voor ons is dit geval slechts één voorbeeld van de soms zeer ondoorzichtige bedrijfsstructuren in de riviercruisesector.

Na in het verleden de Zwitserse vlag te hebben gebruikt, opereert Sijfa nu gedeeltelijk onder de Maltese vlag en geeft het arbeidscontracten uit via een 'filiaal' in Cyprus volgens de lokale wetgeving. Met alle bekende nadelen voor de werknemers op het gebied van sociale zekerheid en juridische toegankelijkheid. Dit is helaas ook een gangbare praktijk toegepast door tal van rivercruisemaatschappijen. Ook in dit opzicht is SijFa Cruises slechts één voorbeeld, zij het wel een bijzonder wrang voorbeeld.

Kat en muis spelletjes

Ondernemingen  kiezen vaak op grond van gunstige fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten en zijn, zoals uit dit voorbeeld blijkt, juridisch zeer moeilijk te bereiken. Wij beschikken als Nautilus over een hele reeks van dergelijke gevallen c.q. 'kat-en-muisspelletjes' bij het afdwingen van vorderingen die voortvloeien uit de arbeidsverhoudingen!

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus