ga naar de inhoud

In de internationale scheepvaart dreigen gevaarlijke situaties te ontstaan doordat zeevarenden door de coronacrisis te lang aan boord zijn. Bemanningsleden kunnen niet goed van en naar havens reizen, omdat er nog steeds beperkingen gelden op tal van luchthavens en bij grenzen. Belangenorganisaties spreken van falende overheden wereldwijd. Ook de Nautilus Federatie sprak zich er onlangs in een Open Brief scherp over uit.

Force majeure loopt ten einde

De NOS wijdde er op 13 juni jongstleden een radio- en tv, alsmede web-, reportage aan. Ook Nautilus vicevoorzitter Sascha Meijer werd geïnterviewd. Zo'n 400.000 zeevarenden zitten inmiddels langer op zee zijn dan in hun contract staat. Voor matrozen, die vaak werken met contracten van 9 tot 11 maanden, kan de periode dat ze onafgebroken op een schip zijn inmiddels zijn opgelopen tot 15 maanden. Het gaat hierbij vaak om zeevarenden uit onder meer Filipijnen, Indonesië, China en Rusland. Ook officieren, die meestal op contracten van enkele maanden werken, kunnen niet worden afgelost. Volgens de grootste internationale cao in de scheepvaart, waar ongeveer 190.000 zeevarenden onder vallen, is de maximumtermijn voor een contract negen maanden. Wegens 'force majeure', oftewel onvoorziene overmacht, werd dat twee keer verlengd.

Corridors invoeren

Begin mei werd een plan voor corridors gepresenteerd, met het verzoek aan overheden om dat voor 16 juni in te voeren. Sascha Meijer: ‘Werkgevers- en werknemersorganisaties zeggen nu dat er na die datum geen sprake meer kan zijn van force majeure. Want overheden hebben ruim de tijd gehad om de aflossingen mogelijk te maken. Na 16 juni zullen rederijen en vakbonden klachten gaan indienen bij overheden, omdat ze de aflossingen verhinderen, en zo de veiligheid in het geding komt. Bonden gaan actief helpen om bemanningen van schepen af te krijgen. 

Zeevaart en Waterbouw zijn vitale sectoren

Vele duizenden Nautilus/FNV Waterbouw leden hadden al lang afgelost moeten worden, maar door de Coronacrisis is dat nog altijd moeilijk, door allerlei -vooral reis- restricties die er gelden. Nautilus International pleit er nadrukkelijk voor bij overheden en allerlei internationale instanties om ook de zeevaart en waterbouw als vitale sectoren te bestempelen en aflossingen te faciliteren. Een fitte bemanning is hoogst essentieel voor de onbelemmerde en veilige vaart. Fatigue en alle daarmee gepaard gaande ongelukken liggen constant op de loer. Ook in de pers, op websites en radio en televisie, vraagt Nautilus regelmatig aandacht voor deze nijpende kwestie.

 

 

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus