ga naar de inhoud

Eind september ontving Nautilus bericht van de directie van P&O Ferries dat zij het voornemen hebben om de route Hull-Zeebrugge met ingang van 1 januari 2021 te sluiten. Ten gevolge hiervan zullen de schepen Pride of Bruges, varend onder Nederlandse vlag, en Pride of York, varend onder UK-vlag, uit de vaart worden genomen.

Melding collectief ontslag

Door het sluiten van de route komen waarschijnlijk 63 arbeidsplaatsen te vervallen, waarbij naar alle waarschijnlijkheid gedwongen ontslagen niet zijn te vermijden. Van de 63 arbeidsplaatsen die komen te vervallen, hebben 49 zeevarenden een vast contract. Achtergrond voor de sluiting is dat de lijn Hull- Zeebrugge al jaren verlies maakt. Door de coronacrisis is dit verlies nog eens versterkt door verdere afname van passagiers- en vrachtvervoer. P&O Ferries heeft tevens een melding collectief ontslag gedaan bij het UWV. Beide schepen lagen al een aantal maanden opgelegd, vanwege de COVID19 uitbraak.

 

 

 

 

Door het sluiten van de route komen waarschijnlijk 63 arbeidsplaatsen te vervallen

Gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperken

Inmiddels heeft P&O Ferries de ondernemingsraad (OR) een adviesaanvraag gezonden in verband met het voorgenomen besluit conform de Wet op de Ondernemingsraden. Verwachting is dat de OR voor 1 december a.s. haar advies zal hebben uitgebracht. Nautilus bestuurder Marcel van Dam: 'Van P&O Ferries hebben wij ook een voorzet voor een concept sociaal plan ontvangen. Op 2 oktober heeft een eerste gesprek plaatsgevonden, waarin de rederij een toelichting heeft gegeven op de voorgenomen reorganisatie en is er vervolgens een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot het proces. Binnenkort vinden verdere onderhandelingen plaats met P&O Ferries over de inhoud van het sociaal plan. Een afvloeiingsregeling, gebaseerd op de kantonrechtersformule 2009, maakt onderdeel uit van het concept sociaal plan. De basis voor de afvloeiingsregeling is een cao-afspraak. Verder is de inzet van Nautilus om zo veel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Een plaatsmakersregeling maakt dan ook deel uit van de te maken afspraken, ten einde gedwongen ontslagen te beperken.'

Van werk naar werk

'We willen verder inzetten op het begeleiden van werknemers die boventallig worden 'van werk naar werk' en zullen ook nog onderzoeken in hoeverre de NOW 3 maatregelen, die het kabinet heeft getroffen, hierin kunnen ondersteunen. De zeevarenden die, zoals het er nu naar uitziet, getroffen worden door het ontslag zijn inmiddels door de rederij geïnformeerd.'


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus