ga naar de inhoud

Geslaagde Nautilus, RMT, Unite en Paragon personeel demonstratie 

Een deputatie van het met ontslag bedreigde personeel van Paragon in Beverwijk (NL), onlangs overgenomen door Borr Drilling, demonstreerde op 26 juli samen met de vakbonden Nautilus International, RMT en Unite voor het Borr Drilling kantoor in Aberdeen, Schotland. Zij overhandigden daar tegelijkertijd een petitie met handtekeningen aan Borr Drilling’s directeur Noordzee Darren Sutherland en HR manager Karen Scott. Hierin eisen zij een goed sociaal plan. Tijdens een soortgelijke protestactie in Oslo op 13 juli jongstleden schitterden bestuursvoorzitter Tor Olav Troim en Director Fredrik Halvorsen door afwezigheid om deze petitie in ontvangst te nemen. Sutherland ging niet op de inhoudelijke eisen in, maar stelde de petitie onder de aandacht van het hoger corporate management te zullen brengen. Tot op heden hullen Troim en Halversen zich echter nog altijd in stilzwijgen. Nautilus vice voorzitter Sascha Meijer, eveneens aanwezig: ‘Vandaag hebben we met deze actie duidelijk gemaakt dat we doorgaan met acties organiseren totdat er een beter sociaal plan op tafel ligt.’

Nog altijd geen goed sociaal plan

De nieuwe eigenaar van Paragon, Borr Drilling Limited, wil het voormalig Paragon Offshore kantoor in Beverwijk nagenoeg sluiten en ontslag dreigt voor ruim 70 werknemers werkzaam op kantoor en de offshore platforms. Borr Drilling weigert een goed sociaal plan af te sluiten met de vakbond. Nautilus International spreekt van social dumping en eist dat er alsnog een goed sociaal plan wordt afgesloten.

Borr Drilling werft tegelijkertijd nieuwe medewerkers

Nautilus bestuurder Bert Klein: ‘Wij zijn sinds mei in gesprek met Borr, waarbij de inspanningen er op gericht zijn om ontslagen te voorkomen. Indien ontslagen nu kennelijk niet te vermijden zijn, is de doelstelling om een net Sociaal Plan te realiseren, dat minimaal moet voldoen aan hetgeen in Nederland normaal wordt afgesproken. Dat wil zeggen duidelijk meer dan alleen de wettelijk geregelde transitievergoeding. Een bedrijf dat zich als wereldspeler wil presenteren, dient ons inziens ook bij afscheid van werknemers zich die houding aan te meten…

Bovendien werft Borr Drilling op zijn website doodleuk nieuwe medewerkers, terwijl men ons zegt geen werk meer voor de Paragon medewerkers te hebben. Dat lijkt dus sterk op social dumping! En een bedrijf dat recent meer dan een miljard US Dollar investeert kan geen goed Sociaal Plan aanbieden – dat met vergelijkbare bedrijven in Nederland wel kon worden overeengekomen – omdat het niet over voldoende middelen beschikt? Dat is toch te gek voor woorden!’


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus