ga naar de inhoud

‘ENERGIETRANSITIE…Het is een woord dat in no time onze taal is binnengeslopen en gemeengoed is geworden. Ineens is het normaal geworden om te praten over de massale overgang naar alternatieve energiebronnen, zoals Offshore Wind. Met volop kansen ook qua werkgelegenheid voor onze achterban. Voor onze maritieme professionals!’
Met deze woorden opende Nautilus NL voorzitter Marcel van den Broek het Nautilus Symposium 2018 over Offshore en vooral Offshore Wind, dat op 26 juni in Rotterdam Hilton plaatsvond.

25.000 Windturbines op Noordzee

Volgens gastspreker Hans Timmers, voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), wordt Offshore Wind ‘booming business’ de komende jaren. ‘Vooral op de Noordzee, waar niemand er in de toekomst gek van hoeft op te kijken als we daar 25.000 turbines geplaatst zien worden. De werkgelegenheid in de energievoorziening wordt in 2030 geschat op circa 12.000 directe banen. Dat gaat veel werk geven in bouw, onderhoud, ombouw en sloop van fossiele platformen, opslag en vervoer van voorraden en personeel. Dus ook voor maritieme professionals’, aldus een bevlogen sprekende Timmers.

Klimaatakkoord

Op 10 juli verschijnt het Nederlandse Klimaatakkoord voor verdere brede maatschappelijke bespreking. Europa en Nederland, dat nu nog bijna achteraanloopt in Europa, willen tot 2030 en 2050 de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Op onderhandelaarsniveau lijken de onderhandelende politieke partijen het er inmiddels over eens te zijn dat bij wet wordt vastgelegd dat er in 2030…49 procent minder CO2 moet worden uitgestoten dan in 1990. Het uiteindelijke doel is: 95 procent CO2-reductie in 2050.

Duurzame banen

Nautilus International general secretary Mark Dickinson, ook één van de sprekers, benadrukte dat windparken verder uit de kust professionele bemanningen en betrouwbare vaartuigen vergen en dat Nautilus zich afzet tegen de nu al toenemende instroom van personeel uit lage-lonen landen en tegen onderbezetting op servicevaartuigen. ‘De Offshore Wind business trekt ook nogal wat cowboys aan die uit zijn op snelle winst en die het niet zo nauw nemen met de door ons gewenste goede arbeidsvoorwaarden.’

FNV als brede maatschappelijke organisatie

Gastspreker en FNV vicevoorzitter Kitty Jong stelde dat de FNV, waar Nautilus ook bij is aangesloten, naast het ‘verrichten van gewoon en belangrijk vakbondswerk' ook weer een brede, maatschappelijke organisatie wil worden. De FNV onderhandelde in 2013 mee over het Energieakkoord. ‘Maar ook de overheid heeft een belangrijke rol in het streven naar een volwassen arbeidsmarkt en tevens goede opleidingen, maar minister Wiebes lijkt dat niet te erkennen. Daar willen we als FNV, met inzet van onze actieve leden, zelf de komende tijd goed op door gaan pakken.'

Volwassen arbeidsvoorwaarden

Marcel van den Broek pleitte bovenal voor ‘werkgelegenheid die net zo duurzaam is als de energie die hij opwekt'. ‘In deze nieuwe sector zijn de verhoudingen tussen de sociale partners nog niet uitgekristalliseerd en ook bedrijven uit sectoren als de visserij verdienen hier een boterham aan. Het wordt nu tijd om volwassen arbeidsvoorwaarden te gaan opstellen in de Offshore Wind sector. Zoals we die ook kennen in de koopvaardij en de waterbouw. Qua werkgelegenheid zijn goede afspraken tussen de sociale partners hard nodig. Nu vergeten bijvoorbeeld werkgevers in de waterbouw wel eens dat hun vakmensen ook uit de voeten kunnen op schepen voor offshore wind. En zitten mensen soms met wachtgeld thuis of krijgen de zak, terwijl ze elders goed inzetbaar zijn. Daar moet echt paal en perk aan worden gesteld.’

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus