ga naar de inhoud

Nog altijd rommelt het in de bediening van bruggen en sluizen in Noord Holland. De Provincie kent vele bedienaren van bruggen en sluizen, zoals ODV Maritiem, Waternet (personeel wordt veelal geleverd door ODV), ambtenaren in dienst van de gemeente en natuurlijk de werknemers van Rijkswaterstaat.

Een vreemde eend in de bijt is Trigion, een bedrijf van beveiligers dat per 1 april 2017 een groot deel van de werkzaamheden, na aanbesteding, overnam van ODV Maritiem. Bij de gunning bleek overigens dat Trigion nog alle moeite moest gaan doen om het vereiste, met nautische achtergrond, personeel binnen te halen. Trigion besteedde de werkzaamheden vervolgens uit aan het onderdeel Traffic support/City360.

Ongelukken en klachten

Nautilus bestuurder Daan Troost: ‘Bij aanvang hadden wij grote bedenkingen tegen het inzetten van werknemers die in korte tijd waren opgeleid, 3 dagen praktijk mochten draaien, maar helaas niet over de vereiste maritieme kennis en achtergrond beschikten. In juli 2017 vond een tweetal ongelukken plaats, waarbij een bijna te water geraakte auto op de Schipholdraaibrug duidelijk maakte dat bediening van een brug bepaald geen kinderspel is. Inmiddels, midden in het hoogseizoen 2018, zijn wij opnieuw opgeschrikt door de vele klachten en voorbeelden van op een soms bizarre wijze invulling geven aan de verkregen opdracht om de bruggen en sluizen te bedienen. En opnieuw hebben wij samen met oud bedienaren moeten vaststellen dat de veiligheid in sommige situaties fors in het geding is geweest.’

Enkele aan Nautilus gerapporteerde praktijkvoorbeelden:

Een tekort aan personeel met als gevolg dat bedienaren met vereiste deskundigheid van elders worden gevraagd om naast de eigen dienst nog een dagdeel in te springen bij City360.

Een brugwachter wordt verzocht naar de Schipholdraaibrug te gaan. De brugwachter geeft aan onbekend te zijn met dit kunstwerk en de bediening. Op locatie aanwezige brugwachter zal hem snel inwerken maar ook dat loopt op niets uit. Daarna biedt iemand aan telefonisch de bedieninstructies met hem door te nemen. Maar dat wordt geweigerd door deze brugwachter waarna (gelukkig) rechtsomkeert wordt gemaakt en de brugwachter huiswaarts gaat.

Werknemers maken te veel uren en overschrijden daardoor de arbeids- en rusttijdenwetgeving.

Televisiereportage NH Nieuws

Medio augustus besteedde NH Nieuws (RTV Noord-Holland) in een uitgebreide televisiereportage aandacht aan het onderwerp. Ook Daan Troost werd hierin geïnterviewd.

Daan Troost: ‘De directie van City 360 bemerkte inmiddels ook de onrust, zowel binnen als buiten het bedrijf. Op een uitnodiging voor een gesprek zijn wij onlangs ingegaan. Geconstateerd kan worden dat na anderhalf jaar bij Trigion het besef is ontstaan dat werkzaamheden als bediening van bruggen en sluizen toch wel iets bijzonders is! Een nieuwe directeur en een manager zijn aangetrokken, waarbij de laatste sterk betrokken is bij de opzet en invulling van de werkzaamheden van brug- en sluiswachters. De tijd zal het leren of het hiermee de goede en veilige kant opgaat.’

Centrale bediening

De komende jaren zal Noord Holland ook te maken krijgen met een centrale bediening, het op afstand bedienen, van bruggen en sluizen. In het najaar van 2016 merkte een bestuurder van BLN-Schuttevaer, tegenover de Volkskrant hierover het volgende op: ‘Maar wat hoe dan ook niet zo snel te leren is, is jarenlange ervaring. Dat los je met elf ervaren brugwachters op een groep van honderd ook niet even snel op. Naar camera’s kijken kan iedereen, maar een nautische inschatting maken leer je niet zomaar…’

Nautilus onderschrijft deze argumenten volledig.

Zie ook de RTV Noord-Holland uitzending:


Word vandaag nog lid van Nautilus