ga naar de inhoud

In het CAO-conflict bij sleepdienst Svitzer Euromed zijn de vakbonden FNV Havens en Nautilus International nog niet veel opgeschoten. Nautilus bestuurder Jos Hilberding: ‘Omdat de Ondernemingsraad zich er ook mee bemoeide is er op 16 mei 2019 informeel overleg geweest met de werkgever. Ontluisterend was dat Svitzer wel wilde praten met de delegatie FNV Havens en Nautilus, maar feitelijk niets te bieden had. Er restte de vakbonden vervolgens niets anders dan vast te houden aan het gestelde ultimatum en door te gaan met actie voeren.’

Op maandag 27 mei 2019 werd het daarom groter aangepakt met een werkonderbreking om 00.00 uur en daarna een demonstratie om 12.00 uur bij Svitzer voor het kantoor in IJmuiden.

Met muziek en een pseudo directeur (acteur). Svitzer claimde vervolgens dat ‘niet alle werknemers op de vloot lid zijn en niet zouden weten wat er gaande is’. Jos Hilberding: Voor de goede orde: ‘Op een paar werknemers na is iedereen lid van FNV Havens of Nautilus.

Veel kabaal voor de deur in IJmuiden

Door veel kabaal te maken met muziek buiten en binnen het kantoor in IJmuiden, wist iedereen bij Svitzer wat er gaande is.
Ten overstaan van de stakers zegde de werkgever toe met een voorstel te komen, maar weigerde pertinent aan te geven wat dit voorstel zou inhouden…

Op 29 mei 2019 ontvingen de vakbonden vervolgens een 'eindvoorstel'. Jos Hilberding: ‘Op zich al merkwaardig, aangezien wij niet meer onderhandelen en er een ultimatum gesteld is.’

Svitzer stelde o.a. voor:

  • APC (staat trouwens in de CAO) + 1% loonsverhoging per jaar.
  • € 2.500,00 bonus (wanneer Svitzer Euromed de winsttarget in 2019 en 2022 behaald).
  • Herstel 28 vrije uren.

  • Dit geldt niet voor medewerkers die na 1 januari 2019 in dienst treden bij Svitzer Euromed. Voor deze collega’s gaan tevens andere voorwaarden gelden:
  • Aan de bestaande salarisschalen worden 3 additionele treden voor machinisten en kapiteins toegevoegd. De schaal bestaat dan uit 13 treden.
  • Het werkgebied wordt uitgebreid naar alle Europese havens. Met een zeetoeslag die alleen van toepassing is op de zeereis, maar niet voor het werk in Europese havens. Het werken in andere havens is niet op vrijwillige basis.
  • De werkblokken worden vastgesteld op 14 uur per 24 uur met 10 uur rust. De aaneengesloten rustblokken zijn minimaal 8 uur, met die uitzondering dat maximaal 3 keer per week deze verkort kunnen worden zoals wettelijk toegestaan tot 6 uur aaneengesloten rust indien dit nodig wordt geacht.

Na gesprekken met Asmae Hajjari (bestuurder FNV Havens) zou de eerste bonus zonder voorbehoud betaald worden. De vraag aan Svitzer was toen om dit in het loon te stoppen. Dit leverde slechts een 1,3% loonsverhoging op…

 

Inmiddels beraadt het actiecomité zich op verdere acties.

Opnieuw in staking

Op 6 juni 2019 werd opnieuw het werk neergelegd en het voorstel van Svitzer besproken met de leden aan de Capriweg Amsterdam. De leden willen nog altijd betaald krijgen voor de uren die zij werken. Dus 49 uur per week in plaats van 40,5 uur per week!
Om dit te bewerkstelligen is in het ultimatum voorgesteld dit per 1 januari 2019 over 4 jaar uit te smeren: 4 x 4% over 4 jaar.

Jos Hilberding: ‘Omdat het nieuwe Svitzer voorstel ver van de 4% ligt en dit feitelijk een verslechtering is van de loon- en arbeidsvoorwaarden hebben de leden aan boord van de slepers in Rotterdam en Amsterdam unaniem besloten om door te gaan met actie voeren.
Zoals een van de stakers het treffend verwoordde: ‘Wij hadden een afspraak met Svitzer om het bedrijf te redden, maar een man een man, een woord een woord, daar hebben ze bij Svitzer nog nooit van gehoord. De blijk van waardering van Svitzer is wel heel erg klein!’

Inmiddels beraadt het actiecomité zich op verdere acties.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus