ga naar de inhoud

Beste leden van Nautilus International aan boord of thuis

In Nederland is 82,3% van de inwoners van 18 jaar en ouder (geboren in 2004 en eerder) gevaccineerd en heeft de basisserie coronaprikken gehad. Bron: RIVM 25-12-2022.

De meeste van u zijn gevaccineerd en hebben inmiddels ook de boostervaccinaties gehad.

Voor zeevarenden gaat per 1 januari 2023 het nodige veranderen.

Met name het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor (meestal niet-Nederlandse) zeevarenden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat vaccinatie van zeevarenden per 1 januari 2023 zal worden uitgevoerd door de GGD in plaats van door Arbo Unie.

Deze verandering heeft te maken met een combinatie van laag crisisniveau, publieke zorg als eerste voorkeur en beschikbare capaciteit bij de GGD. Momenteel is er onder zeevarenden nog vraag naar gemiddeld zo’n 100 vaccinaties per week.

Dit betekent dat werkgevers en zeevarenden vanaf 1 januari 2023 een afspraak dienen te maken voor een herhaalvaccinatie bij de GGD. De GGD kan dan ook op verzoek een vaccinatiecertificaat overleggen die internationaal geldig is in de EUDCC (het digitale COVID-Certificaat).

De drie voornaamste websites (Engels en Nederlands) om een vaccinatie en documentatie te ontvangen:

Indien vaccinatie aan boord van het schip gewenst is, bezoek dan ggd.nl en neem contact op met de dichtstbijzijnde GGD om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Europese QR-code voor Buitenlandse Zeevarenden

Iedereen die gevaccineerd of getest is bij de GGD, kan een coronabewijs ophalen in de CoronaCheck-app. Dit kan ook zonder BSN-nummer, hiervoor is wel het patiëntennummer nodig. Dit patiëntennummer krijgt u wanneer er een afspraak is gemaakt met de GGD. U kunt dit opvragen bij de GGD waar de prik is gegeven.

Kijk op Hulp en vragen bij coronabewijs | Coronabewijs | Rijksoverheid.nl voor meer informatie onder het kopje ‘Ik heb geen burgerservicenummer (BSN)’.

Maak een QR-code aan op Coronacheck.nl: CoronaCheck.

Graag willen wij u tevens wijzen op het aangepaste Calamiteitenplan (Contingency plan) van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Coronavirus (COVID-19) Contingency Plan and Guidelines - Revision 12

Deze herziening van het Calamiteitenplan zorgt voor een verdere uitfasering van een aantal maatregelen. Dit omdat is bewezen dat de omstandigheden in het algemeen zijn verbeterd en ook omdat het meer aansluit bij de aanpak van andere landen.

Sommige paragrafen zijn verwijderd, maar de kopteksten zijn behouden, voor het geval de omstandigheden weer zouden verslechteren, zodat deze paragrafen indien nodig in de toekomst opnieuw kunnen worden opgenomen.

Tenzij anders vermeld, is dit Calamiteitenplan van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren (inclusief Vissers trawlers > 75 meter) en houders van vaarbevoegdheids- en bekwaamheidsbewijzen uitgegeven door of namens Nederland.

Schepen blijven onderworpen aan het bestaande regime van wettelijke onderzoeken en certificeringen volgens geharmoniseerd systeem voor onderzoek en certificering (HSSC, zoals gewijzigd).

Bemanningen blijven onderworpen aan certificering en training. In uitzonderlijke gevallen waarbij verschillende pogingen zijn ondernomen om aan de eisen voor zowel het schip en/of de bemanning zonder succes, vanwege COVID-19-gerelateerde beperkingen te voldoen, kunnen de bepalingen van het Calamiteitenplan worden toegepast.

Dagelijks staan wij onze leden bij. Heeft u vragen, neem dan contact op met Nautilus International. infonl@nautilusint.org of +31(0)104771188.

 

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus