ga naar de inhoud

Eind februari 2021 liep de tweejarige cao bij Jumbo Crew Services af en voorafgaand hieraan hadden we de leden uitgenodigd om te overleggen en te besluiten met welke voorstellen we de nieuwe cao onderhandelingen zouden ingaan.

In de voorstellenbrief aan de werkgever waren, naast een verlenging van de looptijd met één jaar en een gageverhoging, onder andere de volgende onderwerpen opgenomen: duurzame inzetbaarheid; eerder met pensioen/generatiepact; het internetgebruik; evaluatie van het nieuwe beloningsbeleid; het onderzoeken van het opnemen van de kapitein in de cao.

Onderhandelingen

Tijdens de digitale onderhandelingsronden, waar bij de meeste overleggen steeds een kaderlid aanwezig is geweest, heeft Jumbo ons geïnformeerd dat zij door de coronacrisis hard geraakt zijn. Twee jaar geleden was de verwachting dat er in 2020/2021, na meerdere jaren van zwaar verlies, een herstel zou optreden in de prijsniveaus en het aanbod van projectlading, waardoor de rederij uit de rode cijfers zou komen. Dit herstel is uitgebleven, met name door de coronacrisis. En Jumbo heeft over 2020 wederom zwaar verlies gemaakt. Voor de 2e helft van 2021 is de verwachting van Jumbo dat het prijsniveau zich alsnog licht herstelt.

Resultaat

Met in acht name van de financiële ontwikkelingen hebben we met Jumbo uiteindelijk cao afspraken gemaakt. Er is een geringe loonontwikkeling en dat is ook de reden om voor een korte looptijd te gaan, waarbij we natuurlijk hopen dat het verwachte herstel ook daadwerkelijk plaatsvindt. Positief zijn de gemaakte afspraken in het kader van ouderenbeleid en het opnemen van de kapitein in de cao. 

 

 

 

 

Positief zijn de gemaakte afspraken in het kader van ouderenbeleid en het opnemen van de kapitein in de cao

Voorleggen leden

De uitkomst van de stemming over het concept onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao is dat een ruime meerderheid voor dit onderhandelingsresultaat heeft gestemd.

Naast de aanpassingen in de loon- en arbeidsvoorwaarden is er ook gesproken over het onjuist toepassen van verlof op voorhand (artikel 15.4 in reglement) tijdens de corona periode. Er zijn hierover geen andere afspraken gemaakt, dus is artikel 15.4 uit het reglement gewoon van toepassing.

Opstellen reglement

Inmiddels zijn de resultatenlijst en mantelovereenkomst ondertekend en hebben we Jumbo gevraagd om een concept reglement naar ons op te sturen. Indien dit definitief is, wordt deze, samen met de getekende resultatenlijst en mantelovereenkomst, digitaal naar de leden toegestuurd.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus