ga naar de inhoud
Nautilus nieuws

Nautilus International zoekt een (aspirant) Pensioenbestuurder/Vakbondsbestuurder

7 juni 2018

Hij of zij levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van de collectieve belangenbehartiging in de maritieme sector.

Organisatie

Ons kernkompas:

Nautilus International is een vakbond van en voor maritieme professionals verenigd op basis van vaktrots, ons unieke beroep en vakmanschap. In een snel veranderende omgeving staat bestaanszekerheid voor ons voorop. Als energieke veerkrachtige vakbond komen wij hier samen voor op.

Nautilus International maakt zich sterk voor veiligheid, leefbaarheid en goede arbeidsvoorwaarden in de maritieme sectoren. Onze leden staan centraal. De maritieme sectoren zijn grenzeloos en kennen vele nationale en internationale uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat er een sterke internationale vakbond is die opkomt voor de werknemers in de binnenvaart, koopvaardij, offshore, waterbouw en aanverwante walbedrijven. Onze focus ligt daarom op ledenwerving, kaderopbouw, zichtbaarheid. We combineren activerend vakbondswerk met belangenbehartiging.

Nautilus International heeft kantoren in Londen, Wallasey, Rotterdam, Basel, en Antibes en beweegt zich op een internationaal werkterrein. In Nederland is Nautilus lid van de FNV.

Het Nederlandse onderdeel van Nautilus International houdt kantoor te Rotterdam. Op het betreffende kantoor zijn ongeveer 25 medewerkers werkzaam, velen van hen hebben een maritieme achtergrond.

Locatie: Rotterdam

Functie: Pensioenfondsbestuurder/Vakbondsbestuurder

Specifiek:

Wij zoeken op dit moment primair een vakbondsbestuurder die ambitie heeft voor werk als (aspirant-)pensioenfondsbestuurder.
Daarnaast zal de nieuwe collega werk verrichten als (activerend) vakbondsbestuurder in onze sectoren en een rol spelen in de daarbij horende vertegenwoordigingen.
Afhankelijk van ervaring en ambitie zullen wij in overleg met de nieuwe bestuurder tot een passend, uitdagend en interessant werkpakket komen.

Als je uitsluitend interesse hebt in hetzij het werk als pensioenfondsbestuurder, hetzij het overige vakbondsbestuurderswerk, nodigen we je ook uit om verkennend met ons in gesprek te komen.

Algemeen:

Als vakbondsbestuurder geef je sturing en draag je bij aan het formuleren van een strategische visie en het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van beleid op het voor de bond centrale werkterrein van de collectieve belangenbehartiging in de maritieme sectoren. Het betreft een internationale werkomgeving, in een dynamisch en breed werkveld waarbij kennis en expertise op verschillende vakgebieden (verder) zal dienen te worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van cao’s, zeevaartrecht, internationale verdragen en pensioenen. Activerend vakbondswerk, kaderopbouw en het (verder) actief op- en uitbouwen van een relevant netwerk is tevens essentieel. De bestuurder richt zich op collectieve belangenbehartiging voor leden en het vertegenwoordigen van Nautilus International in nationale en internationale overlegorganen.

Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen in de maritieme sectoren op het gebied van loon- en arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving enz. Vertaalt de gevolgen van (aangepaste) wetgeving in gevolgen voor de maritieme sectoren; ziet er in samenwerking met het hoofdbestuur op toe dat wet- en regelgeving optimaal wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd. Daarnaast overleg en onderhandel je met werkgevers/werkgeversorganisaties en instanties over allerhande, voor de leden van belang zijnde, collectieve kwesties.

Je adviseert pro-actief het hoofdbestuur inzake sociaal-economische beleidsterreinen, de (inter)nationale samenwerking/lobby, in- en externe communicatie en informatievoorziening, en stimulering en instandhouding van de relaties met de achterban. Tevens draag je inhoudelijk bij aan de beleidsontwikkeling ten behoeve van de toegewezen portefeuille (gericht op bepaalde doelgroepen en beleidsterreinen). Je neemt initiatieven met betrekking tot ledenwerving en -behoud (promotie, publiciteit en voorlichting). Tenslotte vertegenwoordig je de organisatie nationaal en internationaal in overleg- en besluitvormende organen.

Doorgroei naar de functie van hoofdbestuurder is mogelijk.


Profiel

Algemeen: Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt een brede algemene ontwikkeling en goed sociaal-economisch inzicht. Je hebt ervaring en affiniteit met activerend vakbondswerk. Tevens bezit je kennis van diverse van de navolgende deelgebieden: arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, loon- en arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Een maritieme achtergrond is een pre en affiniteit met de maritieme sector is een must. Je hebt een dienstverlenende instelling, bent conceptueel en analytisch sterk, beschikt over een sterk beïnvloedend vermogen en tact. Tenslotte beschik je over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, bij voorkeur aangevuld met Duits. En je hebt geen bezwaar tegen hard werken en internationaal reizen.

Specifiek: gedegen kennis van en ervaring en affiniteit met pensioenen.

Nautilus International streeft als werkgever naar het bieden van gelijke kansen en het bieden van uitdagingen, ontwikkeling en verdieping van het werk.


Reactie
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Charley Ramdas, algemeen secretaris, 06-22919742
Bij interesse verzoeken wij je om uiterlijk 22 juni je curriculum vitae en motivatie te sturen aan: CRamdasPersonal@Nautilusint.org.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Deze vacature is zowel FNV-intern als extern opengesteld.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus