ga naar de inhoud

Het gaat nog altijd niet goed met de brug- en sluisbediening in de provincie Noord-Holland. Brug- en sluiswachters die soms zoek zijn. Een tekort aan ervaren nautisch personeel. En de pleziervaart en bovenal de beroepsvaart ondervindt steeds meer de negatieve gevolgen van de ondermaatse bezetting van bruggen en sluizen. Daarom heeft Nautilus het Provinciebestuur van Noord-Holland in een Open brief opgeroepen ‘tot inkeer te komen’. En terug te keren naar de situatie van 2016 en eerder. Toen werd dit werk op bevredigende wijze uitgevoerd door ODV Maritiem. En werkten onze leden en ook andere werknemers onder goede loon- en arbeidsvoorwaarden.

Over een andere boeg

Nautilus bestuurder Jos Hilberding: ‘Vanaf 2016 hebben wij als Nautilus het Provinciebestuur gewezen op de mogelijke gevolgen welke ontstonden bij het afscheid nemen van de toenmalige bedienaren van het bedrijf ODV Maritiem. Men besloot de aanbesteding vervolgens te gunnen aan Trigion, een bedrijf gespecialiseerd in onder meer verkeersregeling, tunnelbewaking en beveiliging. Het professioneel bedienen van bruggen en sluizen was op dat moment volstrekt onbekend bij dit bedrijf! Volgens het Provinciebestuur zou de eis bij aanbesteding ‘ervaring hebben met nautische werkzaamheden’ de mededinging te sterk beperken (Vonnis in kort geding van 18 oktober 2016). En zou handhaving van die vereiste de aanbesteding opnieuw doen toewijzen aan ODV Maritiem. Iets wat de provincie kennelijk niet wilde. In enkele maanden moest Trigion derhalve voldoen aan de voorwaarde ‘gekwalificeerd personeel in dienst te hebben’ om in april 2017 de bruggen en sluizen daadwerkelijk te gaan bedienen. Eerder berichtten wij de provincie ook al over de opleidingen aan de nieuwe bedienaren en de extreem korte inwerkperiode van 3 dagen in het voorjaar van 2017. Ook de loon-en arbeidsvoorwaarden waren van een bedenkelijk niveau, reden ook voor veel ervaren nautische werknemers om de overstap naar Trigion niet te maken. Vanaf de overgang naar Trigion tot aan heden hebben wij moeten constateren dat Trigion niet in staat is de bruggen en sluizen optimaal te bemannen. Daarom roepen wij nu de Provincie op ‘tot inkeer te komen’ en het over een andere en betere boeg te gaan gooien.’

Veiligheid in gevaar

Jos Hilberding: ‘Ons onderzoek in 2018 toonde reeds aan dat meerdere objecten door onderbezetting door slechts één persoon bediend werden en dat inhuur op incidentele basis plaatsvond. Hiermee kwam en komt de veiligheid, vooral van het scheepvaartverkeer en de weggebruikers, ernstig in gevaar!
Helaas is die situatie niet verbeterd maar eerder verslechterd: langere wachttijden voor bruggen en sluizen en soms zelfs tijdelijke sluiting…Wachttijden die voor de beroepsvaart en natuurlijk ook voor de andere gebruikers van de vaarwegen in Noord-Holland onacceptabel zijn! Bovendien blijkt nu dat vanwege personeelstekorten bij Trigion de Provincie nu zelf ook al personeel aan het werven en zelfs weer in dienst aan het nemen is..!’

Nautilus in RTL Nieuws

Ook RTL Nieuws wijdde op 7 augustus jongstleden een reportage aan dit onderwerp. Naast Jos Hilberding werd onder meer ook ons Nautilus kaderlid, brug- en sluiswachter Jolanda Wiersma uitgebreid geïnterviewd.

‘Voor mij is dit totaal geen verrassing’, zegt Jolanda Wiersma. ‘Dit hadden we twee jaar geleden al voorspeld’. Jolanda's werkgever werd ingeruild voor Trigion, dat de bruggen veel goedkoper beloofde te bedienen.

Jolanda mócht mee, maar haar loon zou dan met 25 procent dalen. Ook de voorwaarden waren véél slechter. ‘Middeleeuws’, noemde Nautilus arbeidsjurist Mieke den Hollander het contract destijds.

RTL vroeg Trigion om een reactie, maar die verwijst door naar de provincie. De provincie laat weten 'alle juridische mogelijkheden te bestuderen'. (bron: RTL Nieuws)

 

 

 

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus