ga naar de inhoud

Nautilus-leden hebben krachtig gestemd om de resultaten van de onderhandelingen tussen de vakbond en de Nederlandse Vereniging van Werkgevers in de Koopvaardij (VWH) over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor 2024 te accepteren.

De nieuwe overeenkomst, gericht op het combineren van een loonsverhoging die de inflatie overtreft met verbeterde arbeidsvoorwaarden voor een betere balans tussen werk en privé, bevat de volgende bepalingen:

  • 6,5% loonsverhoging, van toepassing vanaf 1 januari 2024
  • Negen weken betaald ouderschapsverlof
  • Vijf weken extra betaald zwangerschaps-/vaderschapsverlof voor partners
  • Het recht voor zeevarenden die tijdelijk stoppen met varen vanwege persoonlijke omstandigheden om terug te keren op dezelfde rang voor maximaal twee jaar, waarbij de herstel van de vaarbevoegdheid wordt gefaciliteerd en gefinancierd. Een langere terugkeergarantie kan worden overeengekomen in overleg met het bedrijf. De garantie is niet van toepassing als de zeevarende vertrekt om voor een concurrent te werken.
  • Een plan voor goede begeleiding van maritieme stagiairs, inclusief een vastgestelde methode voor stagiairs die problemen ondervinden met hun begeleiding om hun problemen te melden
  • Sterkere afspraken over loopbaangesprekken, gratis internet aan boord en voedselvoorziening
  • Duidelijkheid in de CAO dat zeevarenden de kosten van verplichte training niet hoeven terug te betalen bij beëindiging van het dienstverband.

   

Nautilus heeft ook een nieuwe CAO met rederij Spliethoff afgesproken op vergelijkbare voorwaarden, maar met de verdere afspraak dat tweede en derde officieren kunnen kiezen voor kortere reizen van tussen 9 weken en 5 maanden, in plaats van de huidige vier maanden. Bovendien is er een garantie van vijf jaar voor nieuwe moeders die tijdelijk willen stoppen met werken op zee.

Nautilus mede-onderhandelaars Sascha Meijer, Marcel van Dam en Jelle de Boer zeiden dat het positieve resultaat alleen mogelijk was met de actieve deelname van vele afgevaardigden, waarbij veel nieuwe jonge afgevaardigden naar voren kwamen om hun behoeften te bespreken met de onderhandelaars van de rederijen.

 
 
 
 

Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus